Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną.

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 310 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel: 

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną” mają na celu merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagoga i wychowawcy; wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Czas trwania: 380 godzin + 90 godzin praktyk (łącznie 470 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną” mają charakter kwalifikacyjny; umożliwiają absolwentom zdobycie uprawnień do pełnienia roli:

- wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej oraz

- pedagoga w szkołach, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz poradniach, zwłaszcza do udzielania porad pedagogiczno-psychologicznych rodzicom z zakresu oddziaływań wobec uczniów uzdolnionych, napotykających na trudności w uczeniu się (czy sprawiających trudności wychowawcze).

**Dodatkową korzyść wynoszoną ze studiów stanowi uzyskanie przygotowania do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych**

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu „Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną” skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.


Zatrudnienie:

Kierunek ten umożliwia jego absolwentom zatrudnienie m.in. w:

- placówkach i instytucjach systemu oświaty, np. jako pedagog szkolny czy wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie;

- instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;

- placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;

- instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej;

- organizacjach pożytku publicznego oraz w warsztatach terapii zajęciowej.


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-online.pl