Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
159 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy, opiekuna.


Czas trwania: 194 godziny - 2 semestry


Adresaci:

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:

- psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, socjologów, pracowników opieki społecznej,

- lekarzy i socjoterapeutów,

- pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych,

- poradni psychologiczno-pedagogicznych, domów pomocy społecznej, szpitali,

- dyrektorów placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli),

- pracowników administracji samorządowej,

- osób planujących lub prowadzących własną praktykę psychologiczną.