Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 195 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nie tylko na większą optymalizację rozwoju podopiecznych (w okresie dzieciństwa i dorastania), ale także na bardziej efektywne rozwiązywanie różnych problemów pojawiających się w tym czasie.


Czas trwania: 180 godzin - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania.


Adresaci:

Studia są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, jak również do osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psycho-pedagogiczną dzieciom i młodzieży, a także do rodziców, którzy chcieliby wesprzeć się fachową i praktyczną wiedzą na temat profilaktyki trudności wychowawczych; asystenci i kuratorzy rodzinni, pracownicy opieki społecznej, pracownicy merytorycznych Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów podyplomowych przygotowani są do pracy w:

- szkołach i przedszkolach,

- instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

- poradniach psychologicznych, wychowawczych i zawodowych,

- firmach szkoleniowych,

- szeroko rozumianej psychoedukacji,

- sektorze instytucji i miejscach związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.


| Pobierz program kierunku