Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
195 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nie tylko na większą optymalizację rozwoju podopiecznych (w okresie dzieciństwa i dorastania), ale także na bardziej efektywne rozwiązywanie różnych problemów pojawiających się w tym czasie.


Czas trwania: 180 godzin - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania.


Adresaci:

Studia są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół, jak również do osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psycho-pedagogiczną dzieciom i młodzieży, a także do rodziców, którzy chcieliby wesprzeć się fachową i praktyczną wiedzą na temat profilaktyki trudności wychowawczych; asystenci i kuratorzy rodzinni, pracownicy opieki społecznej, pracownicy merytorycznych Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów podyplomowych przygotowani są do pracy w:

- szkołach i przedszkolach,

- instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

- poradniach psychologicznych, wychowawczych i zawodowych,

- firmach szkoleniowych,

- szeroko rozumianej psychoedukacji,

- sektorze instytucji i miejscach związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.