Edukacja Montessori w przedszkolu


Cena:  440 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 480 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
168 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Edukacja Montessori w przedszkolu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i pedagogów do praktycznego wykorzystania założeń pedagogiki Montessori w pracy z dziećmi na poziomie przedszkola.

Kierunek ten daje możliwość adaptacji idei i założeń pedagogiki Marii Montessori do pracy w polskich placówkach oświatowych oraz rozwinie umiejętności organizowania środowiska wspierającego indywidualność każdego dziecka.


Czas trwania: 184 godziny + 60 godzin praktyk (łącznie 244 godziny) - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia przygotowują do pracy w przedszkolach funkcjonujących według założeń metody Marii Montessori lub wykorzystujących elementy tego systemu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Adresaci:

Studia te adresowane są do wszystkich osób, które chcą realizować się w pracy z dziećmi; nauczycieli, którzy chcą wykorzystać innowacyjną technikę do poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług, jak i tych, którzy chcieliby podjąć pracę w placówkach Montessori; rodziców, terapeutów, zwolenników edukacji domowej oraz pedagogiki alternatywnej.


Zatrudnienie:

Studia przygotowują do pracy w licznych, wciąż powstających przedszkolach Montessori, które można znaleźć w całej Polsce, oraz dają odpowiednie narzędzia i wiedzę, pozwalające na wykorzystywanie z powodzeniem nowych kompetencji w tradycyjnych placówkach edukacyjnych, a także we własnym domu.