Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 13% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
215 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy o wychowaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz poszerzenie umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z trudnymi zachowaniami.


Czas trwania: 150 godzin - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje: 

Absolwent zdobędzie kwalifikacje i kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży sprawiającymi trudności wychowawcze.


Adresaci:

Studia te adresowane są do pedagogów i nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.