Psychologia w biznesie i zarządzaniu Studia licencjackie na kierunku Psychologia

Cena: 499 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Wybierając Psychologię w biznesie i zarządzaniu, zyskasz unikalne kompetencje pozwalające skutecznie wykorzystywać wiedzę o ludzkich zachowaniach i emocjach w takich branżach jak finanse, marketing, sprzedaż czy HR. Nauczysz się skutecznie zarządzać zespołem, pozyskiwać kontrahentów i konsumentów, prowadzić szkolenia, negocjacje i budować strategie biznesowe, przy jednoczesnym korzystaniu z warsztatu i narzędzi psychologicznych. To ludzie tworzą biznes, dlatego umiejętne zarządzanie ma realny wpływ na kształtowanie wyników przedsięwzięć, których celem jest rozwój i zysk.

Na studiach Psychologia w biznesie i zarządzaniu będącego specjalnością w obrębie kierunku Psychologia I stopnia poznasz mechanizmy, które kierują zachowaniem ludzi w kontekście biznesowym i organizacyjnym. Nauczysz się również, jak skutecznie motywować i zarządzać talentami oraz wspierać firmę podczas kontaktów z klientem, w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu efektywnego zespołu.

Studia Psychologia w biznesie to klucz do sukcesu

Podejmując studia z tego obszaru, zdobędziesz unikalne połączenie wiedzy o zarządzaniu z poznaniem psychologicznych mechanizmów wpływających na zachowania i decyzje człowieka. Dodatkowo rozwiniesz umiejętności miękkie, które są pożądane na stanowiskach menedżerskich, dzięki czemu kreatywnie i profesjonalnie będziesz rozwiązywał kolejne biznesowe wyzwania! To również bardzo rozwojowa ścieżka kariery, która pozwoli na uzyskanie wysokich dochodów. 

Wprowadzenie zasad psychologii biznesu i dopasowanie ich do sposobu funkcjonowania firmy przekłada się bezpośrednio na wyniki ekonomiczne - badania Uniwersytetu Harvarda już z 2000 roku obejmujące okres 11 lat wykazały, że przedsiębiorstwa zorientowane na wprowadzenie działań opartych na wskazaniach doradców, charakteryzowały się czterokrotnie wyższą stopą wzrostu niż przedsiębiorstwa funkcjonujące biernie, oraz dziewięciokrotnie wyższą stopą wzrostu zatrudnienia. Postęp technologiczny i możliwości jakie oferuje, poszerza pole do możliwych działań, dzięki którym firmy mogą nie tylko wypracować pozytywny wizerunek na zewnątrz, ale i doskonalić funkcjonowanie zespołu wewnątrz organizacji.

Czego się nauczysz, studiując Psychologię w biznesie i zarządzaniu na WSKZ?

 • poznasz cechy lidera i zrozumiesz, jak sprawnie zarządzać zespołem;

 • dowiesz się, jak umiejętnie budować zespół, przeprowadzać proces rekrutacji i wdrażania nowych pracowników;

 • będziesz umiał wydobyć i rozwijać potencjał talentów w różnych organizacjach, a także wspierać, motywować i dokonywać oceny pracowników dzięki rozwinięciu umiejętności interpersonalnych;

 • nauczysz się mediacji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zmianą, a także prowadzenia szkoleń i prezentacji biznesowych;

 • poznasz, jak aspekty psychologiczne wpływają na kształtowanie wizerunku, strategii marketingowej i rozwoju firmy.

Gdzie będziesz mógł wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności?

 • jako lider i menedżer zespołu w dowolnej instytucji;

 • w działach HR, EB, marketingu i sprzedaży;

 • w obsłudze klienta;

 • prowadząc szkolenia i usługi doradcze,

 • w agencjach reklamowych oraz PR;

 • prowadząc własną działalność jako doradca biznesu.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia działań w sferze biznesowej;

 • poznasz specyfikę zarządzania w biznesie i wykorzystania narzędzi psychologicznych do optymalizacji procesów;

 • będziesz mógł równocześnie studiować i prowadzić inne aktywności – w WSKZ studiujemy poprzez nowoczesną platformę dydaktyczną za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Jeśli jednak zechcesz uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, w każdej chwili możesz odwiedzić nasz kampus - jesteśmy elastyczni! W przypadku nieobecności materiały zostaną udostępnione na indywidualnym koncie studenta;

 • wysoką jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015; 

 • na zakończenie studiów uzyskasz tytuł licencjata i dyplom honorowany również za granicą;

 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do wielu zniżek.

Zostań liderem - miej realny wpływ na rozwój w biznesie

Studia Psychologia w biznesie i zarządzaniu umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, a także skutecznej reklamy, zarządzania projektem czy pracy z klientem. Jako specjalista z tak wszechstronnymi kompetencjami, wykorzystasz swoją wiedzę z obszaru psychologii do zwiększenia efektywności zarządzania, w tym wywierania wpływu czy obrony przed manipulacją. Będziesz miał realny wpływ na zespół i działania firmy, co znajdzie odzwierciedlenie w jej rozwoju.

Wybierz studia licencjackie na WSKZ!

Rozwiń swój potencjał i uzyskaj kompetencje, dzięki którym rynek pracy stanie przed Tobą otworem! Studiując razem z nami, z łatwością zorganizujesz swoje życie również poza nauką dzięki metodom i technikom kształcenia na odległość –  to świetny wstęp do rozwoju, skutecznego planowania i stałego podnoszenia swoich kompetencji. Podczas studiów zbierzesz niezbędną liczbę punktów ECTS, otrzymasz tytuł licencjata oraz uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwi kontynuację nauki również za granicą.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.

| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności