Bezpieczeństwo wewnętrzne - Studia magisterskie

Cena: 489 zł (czesne)
Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Rozwiń swoje kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa na studiach magisterskich Bezpieczeństwo Wewnętrzne i zostań specjalistą w branży odpowiedzialnej za prawidłowe zarządzanie w sytuacjach krytycznych. W obliczu dynamicznie rozwijających się wyzwań związanych z bezpieczeństwem nie tylko na poziomie narodowym, ale i międzynarodowym, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia dedykowane osobom, które pragną zgłębić swoją wiedzę i umiejętności w tym kluczowym sektorze. 

Studia magisterskie Bezpieczeństwo Wewnętrzne są odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata, koncentrując się na analizie zagrożeń, strategiach obronnych oraz zarządzaniu kryzysowym. Program zapewnia dogłębne zrozumienie mechanizmów działania służb mundurowych, systemów cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem publicznym, przygotowując studentów do efektywnego reagowania na różnorodne scenariusze kryzysowe. Studia te to doskonały sposób na rozwój kariery również dla osób już zatrudnionych w służbach mundurowych - dzięki czemu będą mogły rozwijać swoją karierę.

Przyszłość należy do ekspertów bezpieczeństwa

W erze globalnych wyzwań, takich jak cyberataki, terroryzm czy klęski naturalne, zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego stale rośnie. Analitycy rynku pracy wskazują, że branża bezpieczeństwa jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów, z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na specjalistów o ponad 30% w najbliższych latach. Wybierając kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, możesz więc liczyć na pewną i rozwojową karierę, pełną wyzwań o znaczeniu strategicznym.

Czego się nauczysz, wybierając studia magisterskie Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

 • zyskasz wiedzę na temat zaawansowanych metod analizy oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 • dowiesz się, jakie są strategie ochrony infrastruktury krytycznej;
 • poznasz prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
 • nauczysz się technik wywiadowczych i antyterrorystycznych, dowiesz się również, czym jest cyberbezpieczeństwo.

Gdzie będziesz mógł wykorzystać zdobyte umiejętności: 

 • w agencjach rządowych i międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością;
 • w sektorze prywatnym i korporacyjnym, w tym w firmach technologicznych i konsultingowych;
 • w organizacjach pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa i prewencji;
 • w jednostkach specjalnych, policji, wojsku i służbach ratowniczych.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • masz możliwość połączenia studiów z pracą lub innymi obowiązkami;
 • zyskujesz dostęp do interesujących, na bieżąco aktualizowanych materiałów dydaktycznych i niezbędnych pomocy naukowych, opartych na najnowszych badaniach i realiach rynkowych;
 • korzystasz z wiedzy doświadczonych wykładowców i praktyków zarówno z Polski, jak i z zagranicy;
 • otrzymujesz legitymację studencką, która uprawnia Cię do wielu zniżek;
 • na zakończenie studiów zdobędziesz tytuł magistra i dyplom honorowany również w innych krajach;
 • dbamy o wysoką jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015. 

Studia, które rozwijają pasje

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSKZ to specjaliści o wysokich kwalifikacjach, gotowi do podjęcia pracy wymagającej nie tylko zaawansowanej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych w zakresie analizy ryzyka, planowania strategicznego i reagowania kryzysowego. Są przygotowani do pełnienia kluczowych ról w szeroko pojętych strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne kończą się uzyskaniem dyplomu magistra, dokumentującego zdobycie kwalifikacji zgodnych z VII poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwenci otrzymują również odpowiednią liczbę ECTS, potwierdzających zdobyte kompetencje. Dołącz do nas już dziś i rozwiń swój potencjał razem z nami! Czekamy właśnie na Ciebie, aby wspólnie kształtować bezpieczne jutro.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).

W związku z powyższym uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności