Prawo - studia jednolite magisterskie

Cena: 299 zł (czesne)

Liczba wpłat: 50
Liczba semestrów: 10
Lata nauki: 5

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Rozpocznij swoją karierę w zawodzie, który zapewnia nie tylko możliwości rozwoju, ale i pewną, stabilną pracę. Podejmij studia prawnicze i zostań specjalistą w dziedzinie dającej ogromne możliwości zatrudnienia.

Wybierając jednolite studia magisterskie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, zdobędziesz wiedzę na temat polskiego systemu prawnego oraz dowiesz się, jak prawidłowo pisać i interpretować teksty prawne. Oprócz znajomości przepisów prawa rozwiniesz również umiejętność logicznego myślenia, komunikacji i skutecznej argumentacji, co pozwoli Ci na profesjonalne działania w kontaktach z klientem. Na studiach przygotujemy Cię nie tylko do pracy na sali sądowej - ale nauczymy Cię również przeprowadzać analizy aktów prawnych z uwzględnieniem ich wpływu na przedsiębiorczość czy gospodarkę. Pozwoli Ci to wspierać dowolne przedsiębiorstwa w prowadzeniu skutecznych negocjacji handlowych.

Kierunek Prawo - poszerz swoje perspektywy zawodowe

Studia prawnicze od lat należą do grupy prestiżowych kierunków i są jednymi z najchętniej wybieranych przez studentów. Mimo to stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie prawa, którzy dzięki swoim kompetencjom mogą nie tylko kontynuować edukację na wybranej aplikacji prawniczej, ale również podjąć pracę w przedsiębiorstwach w roli prawników wewnętrznych (in house). Nasi absolwenci są także doskonale przygotowani do prowadzenia własnej działalności doradczej, mogą także poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych lub doktoranckich. Podejmując studia prawnicze w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, nauczysz się wyjaśniać różnorodne sytuacje prawne, prowadzić skuteczne negocjacje i rozwiązywać konflikty, rozwijając równolegle kompetencje z obszaru psychologii, mediacji czy komunikacji interpersonalnej. Takie umiejętności są wymagane nie tylko w kancelariach prawnych, ale również na stanowiskach menadżerskich czy zarządczych - to znacząca przewaga na rynku pracy w dowolnym obszarze.

Specjalności w obrębie prawa 

Student wybiera specjalność na 2 semestrze kształcenia na danym kierunku. Tok nauczania począwszy od 3 semestru przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych zgodnych z wyborem studenta.

Specjalności w ramach kierunku Prawo:

 • Prawo karne, 
 • Prawo w biznesie,
 • Prawo medyczne i bioetyka, 
 • Obsługa biznesu, 
 • Prawo dowodowe, 
 • Prawo nowych technologii i cyberprzestrzeni.

Czego się nauczysz, wybierając studia na kierunku Prawo?

 • zapoznasz się z poszczególnymi dziedzinami prawa, w tym konstytucyjnym, cywilnym, karnym, administracyjnym czy gospodarczym;
 • zrozumiesz i nauczysz się stosować akty normatywne;
 • dowiesz się, jakie zasady i regulacje określają funkcjonowanie organów państwowych, a także instytucji unijnych i międzynarodowych;
 • poznasz zagadnienia teorii i filozofii prawa, a także z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych;
 • rozwiniesz swoje kompetencje negocjacyjne, retoryczne i poznasz narzędzia ułatwiające komunikację;
 • rozwiniesz również swoją znajomość języków obcych, w tym słownictwa specjalistycznego.

Gdzie będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę prawniczą?

 • na uczelniach lub innych placówkach edukacyjnych, podejmując karierę naukową,
 • w zawodach prawniczych (po ukończeniu odpowiedniej aplikacji): jako sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat, komornik czy notariusz;
 • w instytucjach państwowych, samorządowych, bankach;
 • w sektorze prywatnym - w działach prawnych, oraz jako mediator lub doradca biznesu;
 • w sektorach IT, związanych z obszarami zwalczającymi cyberprzestępczości czy z technologią blockchain, a także w branży kreatywnej, gdzie postępujący rozwój AI sprzyja wątpliwościom co do praw autorskich.

Dlaczego warto wybrać studia na WSKZ?

 • skorzystasz z kompetencji doświadczonych wykładowców i praktyków - w tym z prestiżowych, światowych uczelni;
 • wysoką jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015
 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do wielu zniżek;
 • zdobędziesz tytuł magistra prawa, który jest niezbędny do podjęcia pracy w każdym zawodzie prawniczym, oraz dyplom zgodny ze standardami Unii Europejskiej.

Wybierz studia prawnicze i zdobądź wymarzone kwalifikacje

Studiując na kierunku Prawo, poznasz historię stanowienia prawa oraz doktryny polityczne; nauczysz się również pisać teksty prawne, sporządzać pisma procesowe oraz interpretować przepisy: od Konstytucji, po ustawy i rozporządzenia. Rozwiniesz również kompetencje związane z komunikacją, w tym umiejętność mediacji, skutecznej argumentacji i negocjacji. Będziesz gotowy do rozpoczęcia dowolnej aplikacji, po której ukończeniu rozpoczniesz pracę w wymarzonym zawodzie.

Wybierz studia magisterskie na WSKZ!

Prawo - studia jednolite magisterskie zapewniają naszym studentom wszechstronny rozwój osobisty, dzięki czemu doskonale odnajdą się nie tylko w wymarzonej branży prawniczej, ale i w każdej innej dziedzinie, która wymaga kontaktu z innymi ludźmi i umiejętności miękkich. Dodatkowo, studiując razem z nami, z łatwością zorganizujesz swoje życie również poza uczelnią dzięki formie kształcenia z możliwością indywidualnej organizacji nauki.


Ukończenie jednolitych studiów magisterskich jest niezbędne, by zostać prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym, prokuratorem, notariuszem, sędzią lub komornikiem. Podczas studiów zbierzesz niezbędną liczbę punktów ECTS oraz przygotujesz się do egzaminów na wybraną aplikację prawniczą. Po ukończeniu nauki otrzymasz tytuł magistra oraz uzyskasz kwalifikacje zgodne z VII poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Z nami zyskujesz komfort nauczania i możliwość organizowania różnych aktywności na Twoich zasadach! To świetny wstęp do rozwoju dyscypliny, skutecznego planowania i stałego podnoszenia swoich kompetencji - teraz wreszcie znajdziesz na to czas. Dołącz do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego - czekamy właśnie na Ciebie!

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności