Psychologia marketingu, reklamy i mediów Studia licencjackie na kierunku Psychologia

Cena: 499 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Jakie emocje najskuteczniej skłaniają ludzi do zakupów? Czy marketing może sterować zachowaniem człowieka? Wybierz studia w WSKZ i poznaj mechanizmy determinujące proces promocji i sprzedaży i dowiedz się wszystkiego, o wpływie psychologii marketingu na zachowanie konsumentów. Interdyscyplinarne studia Psychologia marketingu, reklamy i mediów, będące specjalnością w obrębie kierunku Psychologia I stopnia łączą w sobie kompetencje psychologiczne z zagadnieniami z obszaru marketingu. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Psychologia marketingu, reklamy i mediów.

Program studiów obfituje w wiedzę dotyczącą zachowań nabywców, ich motywacji oraz potrzeb. Podczas nauki poznasz sposób działania różnych rejonów ludzkiego mózgu i zrozumiesz ich wpływ na proces rozumowania, funkcjonowania w społeczeństwie oraz uczenia się. Dzięki temu dowiesz się, jak poszczególne osoby reagują na konkretny przekaz reklamowy oraz co może skłonić je do pozytywnych reakcji i zakupu. Nauczysz się utrzymywać dobre kontakty z klientami, a zarazem zwiększać efektywność działań sprzedażowych, będziesz także doskonalić umiejętności interpersonalne i ćwiczyć różne tony komunikacji. Wszystkie te aspekty zostaną Ci przedstawione na bazie podstawowej wiedzy psychologicznej, którą zdobędziesz w pierwszej kolejności. Wybierając studia Psychologia marketingu, reklamy i mediów w WSKZ możesz połączyć swoją chęć dogłębnego zrozumienia ludzkich zachowań z nowoczesnymi kompetencjami marketingowymi przydatnymi w wielu różnych obszarach rynku pracy.

Licencjat Psychologia marketingu, reklamy i mediów otwiera wiele zawodowych drzwi

Psychologia marketingu to bardzo ciekawa, wciąż rozwijająca się dziedzina nauki. Częściowo odwołuje się ona do psychologii poznawczo-behawioralnej, która jest szeroko rozpowszechniona w świecie psychoterapii. Studia Psychologia marketingu, reklamy i mediów są więc interdyscyplinarnym połączeniem dwóch obszarów, w których absolwent może podjąć zatrudnienie. Dzięki temu oferują szerokie spektrum potencjalnych możliwości rozwoju.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia są wysoce urozmaicone – znajdziesz tam zagadnienia dotyczące psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychologii zakupów, strategii marketingowej i neuromarketingu. Przyswojona wiedza pozwoli Ci zrozumieć ludzkie procesy poznawcze, a co za tym idzie – umożliwi zastosowanie wiedzy psychologicznej do rozumienia zachowań konsumenckich, ekonomicznych i przedsiębiorczych. Zajęcia objaśnią Ci takie zagadnienia jak: prowadzenie badań konsumenckich, opracowywanie narzędzi i technik wpływu na konsumenta, tworzenie kreacji do kampanii reklamowych czy projektowania komunikacji medialnej.

Co osiągniesz, studiując Psychologię marketingu, reklamy i mediów?

 • dowiesz się, jak działa mózg człowieka i jaki jest jego wpływ na funkcje poznawcze, emocjonalne i społeczne;

 • uzyskasz wieloaspektową wiedzę o psychologii człowieka;

 • odkryjesz wpływ umysłu na codzienne zachowania, w tym decyzje konsumenckie;

 • zdobędziesz i uporządkujesz wiedzę o sprzedaży i marketingu;

 • nauczysz się badać psychologiczne mechanizmy zachodzące w procesie sprzedaży;

 • rozwiniesz umiejętności efektywnego łączenia teoretycznych założeń psychologicznych z praktycznymi kompetencjami z obszaru marketingu;

 • poznasz zachowania klientów i nauczysz się tworzyć persony marketingowe; 

 • zrozumiesz reguły etycznego biznesu.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach z Psychologii marketingu?

 • w działach marketingu małych, średnich i dużych firm, a także w startupach;

 • w agencjach reklamowych i PR;

 • w działach komunikacji wewnętrznej i employer brandingu w sektorze publicznym oraz prywatnym;

 • w ośrodkach badania rynku i opinii publicznej;

 • w placówkach oświatowych;

 • w organizacjach zajmujących się doradztwem.

Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej działalności w formie prywatnego gabinetu doradczego lub firmy konsultingowej.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • będziesz mieć możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach z polskimi i zagranicznymi specjalistami, dzięki którym zdobędziesz fachową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarach psychologii i marketingu;

 • spokojnie połączysz studia i inne aktywności dzięki metodom i technikom kształcenia na odległość;

 • wysoką jakość oraz skuteczność nauczania potwierdzają liczne certyfikaty, w tym m.in.: cert. ISO 9001:2015;

 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do wielu zniżek;

 • zdobędziesz tytuł licencjata i dyplom honorowany również za granicą.

Psychologia marketingu, reklamy i mediów to wieloaspektowy rozwój i duże możliwości

Psychologia reklamy czy też marketingu to złożona dziedzina, do której zrozumienia potrzebna jest rozległa wiedza psychologiczna. Takie kompetencje posiadać może tylko dyplomowany psycholog, dlatego też w WSKZ zdecydowaliśmy się połączyć te dwa obszary i stworzyliśmy idealne warunki do rozwoju interdyscyplinarnym specjalistom. Wartość sektora reklamowego w Polsce w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła ponad 5,6 mld zł i wzrosła o 6,7% rok do roku (dane z raportu Publicis Groupe Polska). To potężny, stale rozwijający się rynek, w ramach którego możesz znaleźć pracę. Ułatwi Ci to zaplecze psychologiczne, które wyróżni Cię na tle innych osób o kompetencjach wyłącznie marketingowych.

Co ważne, studia Psychologia marketingu, reklamy i mediów są specjalnością na kierunku Psychologia I stopnia. Oznacza to, że po ich ukończeniu otrzymasz tytuł psychologa i możliwość kontynuacji edukacji na studiach magisterskich. Podczas zajęć nauczysz się również komunikacji z klientami. Nasza Uczelnia umożliwia więc pracę na wielu różnych stanowiskach – od działów marketingu po gabinety. Z WSKZ możesz swobodnie kształtować swoją ścieżkę zawodową!

Postaw na studia licencjackie w WSKZ

Studia Psychologia marketingu, reklamy i mediów zapewniają naszym studentom wszechstronny rozwój kompetencji, dzięki czemu idealnie odpowiadają na rosnące potrzeby rynku pracy. Podczas studiów zbierzesz niezbędną liczbę punktów ECTS, otrzymasz tytuł licencjata oraz uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwi Ci kontynuację nauki w Polsce lub za granicą. Studiując z nami, z łatwością połączysz karierę zawodową z nauką. Zyskasz komfort nauczania i możliwość planowania zajęć na własnych zasadach!

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności