Neuropsychologia Studia licencjackie na kierunku Psychologia

Cena: 499 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Poznaj zawiłości ludzkiego umysłu i dowiedz się, jak funkcje mózgu wpływają na zachowanie człowieka. Wybierz interdyscyplinarne studia Neuropsychologia będące specjalnością w obrębie kierunku Psychologia I stopnia, które łączą w sobie zagadnienia z psychologii z medyczną wiedzą neurologiczną. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Neuropsychologia. 

Specjalistyczny program umożliwi Ci zrozumienie związku i zależności między działaniem poszczególnych rejonów mózgu a sposobem funkcjonowania w społeczeństwie, rozumowania oraz uczenia się. Poznasz specyfikę różnych zaburzeń funkcji poznawczych, emocjonalnych, społecznych i zawodowych, a także nauczysz się jak je rozpoznawać u ludzi. Rozwiniesz również kompetencje w zakresie czynności doradczych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego. Wybierając Neuropsychologię na WSKZ opanujesz nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale i zrozumiesz, jak skutecznie dopasować techniki pomocowe do poszczególnych problemów w praktyce. Poznasz konsekwencje fizycznych uszkodzeń mózgu oraz ich wpływ na funkcje poznawcze. Połącz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów Neuropsychologia i wykorzystaj je w pracy, by pomagać ludziom z dysfunkcjami układu nerwowego. Naucz się wspierać innych, równocześnie budując własną karierę zawodową!

Licencjat Neuropsychologia to kompetencje poszukiwane na rynku pracy!

Do skutecznego rozpoznawania dysfunkcji psychologicznych wynikających z zaburzeń pracy mózgu oraz układu nerwowego niezbędne są kompetencje z zakresu neuropsychologii. Jest to wiedza wysoce specjalistyczna, bardzo ceniona na rynku pracy – neuropsychologowie to nadal zawód deficytowy. Jednocześnie w ciągu ostatniej dekady liczba Polaków dotkniętych zaburzeniami psychicznymi zwiększyła się o 2 miliony (raporty Kondycja Psychiczna Mieszkańców PolskiI oraz II, Instytut Psychiatrii i Neurologii), za czym idzie wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi oraz ich cen. Dzięki studiom na WSKZ to właśnie Ty możesz zostać tym poszukiwanym i dobrze opłacanym fachowcem.

Czego się nauczysz, wybierając studia Neuropsychologia?

 • poznasz budowę mózgu, a także związki pomiędzy poszczególnymi jego strukturami;

 • dowiesz się, jak działa układ nerwowy i jaki jest jego wpływ na funkcje poznawcze, emocjonalne i społeczne;

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii człowieka oraz mechanizmów rządzących jego psychiką;

 • odkryjesz wpływ umysłu na codzienne zachowania, a także na interakcje międzyludzkie;

 • odkryjesz techniki i metody badawcze ze świata neuropsychologii;

 • nauczysz się odpowiedniego podejścia do klienta w ramach działań doradczych;

 • rozwiniesz również umiejętności badawcze i analityczne – staniesz się specjalistą w dziedzinie, która w Polsce dopiero się rozwija!

Będziesz także przygotowany na prowadzenie własnej działalności w formie prywatnego gabinetu.


Gdzie będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę z zakresu neuropsychologii?

 • na oddziałach neuropsychologii w szpitalach wojewódzkich i specjalistycznych;

 • w prywatnych i publicznych gabinetach psychoterapeutycznych lub neuropsychologicznych;

 • w nowoczesnych klinikach neurologicznych zajmujących się badaniami nad neuropsychologią;

 • w klinikach diagnostycznych;

 • w placówkach oświatowych i sportowych;

 • w firmach zajmujących się doradztwem zawodowym.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • dzięki zajęciom ze specjalistami zdobędziesz fachową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarach psychologii i neuropsychologii;

 • będziesz mógł równocześnie studiować i prowadzić inne aktywności – w WSKZ studiujemy poprzez nowoczesną platformę dydaktyczną, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość;

 • możemy pochwalić się licznymi certyfikatami, w tym m.in.:cert. ISO 9001:2015

 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do zniżek;

 • zdobędziesz tytuł licencjata i dyplom honorowany również za granicą.

Neuropsychologia – interdyscyplinarny rozwój niszowych umiejętności

Rozumienie potrzeb klientów z problemami neuropsychologicznymi to umiejętność, którą posiada niewiele osób w Polsce. Ta stosunkowo nowa dziedzina psychologii szybko się rozwija, lecz nadal jest mało popularna w środowisku naukowym. Sprawia to, że specjaliści z zakresu neuropsychologii mają unikalną wiedzę i są bardzo potrzebni na rynku pracy.

Co ważne, studia Neuropsychologia gwarantują rozwój interdyscyplinarny. Oznacza to, że nie musisz ograniczać się do rozwijania kariery wyłącznie w tej niszowej dziedzinie. Podczas zajęć poznasz również zagadnienia z innych obszarów – neuropsychiatrii, psychosomatyki, diagnostyki neuropsychologicznej oraz neurorehabilitacji. Nauczysz się także efektywnej komunikacji z każdym klientem. Nasza Uczelnia umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych na wielu różnych stanowiskach – zarówno w prywatnych gabinetach, jak i dużych publicznych placówkach klinicznych, biznesowych i oświatowych. 

Wybierz studia licencjackie na WSKZ!


Studia Neuropsychologia zapewniają naszym studentom wszechstronny rozwój kompetencji zarówno z obszaru psychologii, jak i neurologii, dzięki czemu idealnie odpowiadają na rosnące potrzeby rynku pracy. Studiując razem z nami, z łatwością zorganizujesz swoje życie również poza nauką. Podczas studiów zbierzesz niezbędną liczbę punktów ECTS, otrzymasz tytuł licencjata oraz uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwi kontynuację nauki również za granicą. Z nami zyskujesz komfort nauczania i możliwość organizowania różnych aktywności na Twoich zasadach! To świetny wstęp do budowania wiedzy, która usprawni leczenie ludzi cierpiących na dysfunkcje utrudniające im egzystowanie w społeczeństwie i przyczyni się do faktycznej poprawy jakości ich życia.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności