Psychologia dzieci i młodzieży Studia licencjackie na kierunku Psychologia

Cena: 499 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Wybierz studia Psychologia dzieci i młodzieży będące specjalnością w obrębie kierunku Psychologia I stopnia i uzyskaj kompetencje niezbędne do pomocy dzieciom i młodzieży. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Psychologia dzieci i młodzieży. Dowiedz się, jakie przyczyny wpływają na ich zdrowie psychiczne, naucz się rozpoznawać problemy i wdrażać odpowiednie działania pomocowe, dzięki którym jako absolwent będziesz mógł poprawić jakość życia swoich podopiecznych. Zaufaj uczelni z ponad 20-letnim doświadczeniem i zdobądź tytuł licencjata.

W trakcie studiów zapoznasz się najnowszymi wynikami badań psychologicznych, obowiązującymi klasyfikacjami diagnostycznymi, a także z wieloma metodami pracy z młodymi osobami. Ponadto dowiesz się, jak skutecznie udzielać wsparcia w tym procesie. Na oferowanych przez nas studiach uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu psychologii dzieci i młodzieży.

Psychologia nastolatków i dzieci jako odpowiedź na współczesne potrzeby społeczeństwa

Z roku na rok wzrasta liczba dzieci i nastolatków zmagających się z różnego typu zaburzeniami i problemami psychicznymi, co wpływa na zagrożenie ich prawidłowego rozwoju. Jednym z dowodów potwierdzających ten fakt jest raport Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazujący na to, że coraz więcej dzieci ma wydawane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadane zaburzenia – głównie ze spektrum autyzmu. Według danych w 2022 r. cierpiało na niego 82199 dzieci i młodzieży, przy czym w 2017 r. liczba ta wynosiła zaledwie 17000. Oznacza to, że wzrasta zapotrzebowanie na usługi świadczone przez psychologów dziecięcych i pedagogów specjalnych, a absolwenci studiów w tym kierunku dołączają do grupy cenionych i potrzebnych na rynku pracy specjalistów.

Czego się nauczysz, wybierając studia Psychologia dzieci i młodzieży?

 • zyskasz umiejętności wykorzystywania informacji z zakresu psychologii nastolatków oraz dzieci w praktyce;

 • zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu wspierania prawidłowego rozwoju;

 • poznasz czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego i ich wpływ na dalsze życie młodych osób;

 • dowiesz się, jakie stosować formy pomocy psychopedagogicznej w pracy z tzw. trudnym dzieckiem;

 • uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania diagnozy i terapii dla osób z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi.

Pozytywne ukończenie studiów Psychologia dzieci i młodzieży daje możliwość kariery m.in. w:

 • gabinetach i poradniach psychologicznych;

 • firmach coachingowych i szkoleniowych;

 • szkołach i innych placówkach oświatowych;

 • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych;

 • działalności związanej z psychoedukacją;

 • ośrodkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • masz możliwość połączenia kształcenia z pracą lub innymi obowiązkami;

 • uczysz się w nowoczesny sposób dzięki wykorzystaniu platformy dydaktycznej stosującej metody i techniki kształcenia na odległość;

 • zyskujesz dostęp do interesujących i na bieżąco aktualizowanych materiałów dydaktycznych i niezbędnych pomocy naukowych;

 • korzystasz z wiedzy doświadczonych wykładowców i praktyków zarówno z Polski, jak i za granicy;

 • dbamy o wysoką jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod, co potwierdza pozytywna ocena PKA i liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015; 

 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do wielu zniżek;

 • zdobędziesz tytuł licencjata i dyplom honorowany również w innych krajach. 

Wszechstronność studiów Psychologia dzieci i młodzieży

Psychologia nastolatków i dzieci to dziedzina wiedzy, którą można wykorzystać nie tylko w pracy z osobami ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi. Absolwenci Psychologii dzieci i młodzieży potrafią udzielić profesjonalnego wsparcia młodym osobom zmagającym się z przemocą rówieśniczą, zaniedbaniami rodzicielskimi, niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną itd. Wszechstronność tych specjalistów polega na tym, że potrafią oni odpowiednio reagować w każdej sytuacji trudnej, która może mieć negatywny wpływ na przyszłe życie dzieci i młodzieży. 


Wybierz studia na WSKZ i zdobądź tytuł licencjata!

Studia Psychologia dzieci i młodzieży zostały przygotowane z dbałością o najwyższą jakość kształcenia. Nasi specjaliści opracowali wykłady, których chętnie wysłuchasz, a także stworzyli ciekawe materiały dydaktyczne i niezbędne pomoce naukowe. Ponadto WSKZ wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych studentów, dlatego w przypadku nieobecności na zajęciach materiały zostaną udostępnione na indywidualnym koncie studenta.

W toku kształcenia zbierzesz niezbędną liczbę punktów ECTS, otrzymasz tytuł licencjata, a także uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwi kontynuację nauki również za granicą. Dołącz do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i zacznij studia Psychologia dzieci i młodzieży – czekamy właśnie na Ciebie!

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.

| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności