Psychologia sądowa Studia licencjackie na kierunku Psychologia

Cena: 499 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty Jeżeli chcesz rozpocząć interdyscyplinarne kształcenie z zakresu medycyny i psychologii, wybierz studia Psychologia sądowa będące specjalnością w obrębie kierunku Psychologia I stopnia. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Psychologia sądowa. Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów przekaże Ci wszechstronną wiedzę psychologiczną wykorzystywaną w działaniu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. 

Podczas studiów na WSKZ zdobędziesz umiejętności niezbędne do profilowania psychologicznego sprawców oraz ofiar przestępstwa. Ponadto dowiesz się, jak brać aktywny udział w przesłuchaniu świadków, a także udzielać im profesjonalnego wsparcia przed i podczas czynności procesowych.

Co więcej, studia Psychologia sądowa nauczą się przedstawiać specjalistyczną opinię na temat okoliczności mających znaczenie dla wyroku sądu. W ten sposób będziesz mógł mieć realny wpływ na dochodzenie sprawiedliwości!

Psycholog sądowy – studia, które przybliżą Cię do podjęcia prestiżowej pracy

Podczas studiów Psychologia sądowa zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w charakterze biegłego psychologa sądowego. Jest to odpowiedzialne stanowisko wymagające eksperckiej wiedzy, ponieważ opinia biegłego traktowana jest jako dowód w sprawie. Dlatego zaufaj Uczelni z ponad 20-letnim doświadczeniem i zdecyduj się na oferowane przez nas studia.

Naszym priorytetem jest zapewnienie studentom wysokiej jakości materiałów dydaktycznych, opartych o programy zgodne z najnowszymi rozporządzeniami. Dbamy również o to, aby zdobyta w toku kształcenia wiedza stanowiła odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Studia na WSKZ przybliżą Cię do zdobycia zatrudnienia jako biegły psycholog sądowy, a także rozpoczęcia kariery w wymiarze sprawiedliwości, organach ścigania i nie tylko.

Czego się nauczysz, wybierając studia Psychologia sądowa?

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii w różnego rodzaju postępowaniach sądowych;

 • poznasz strukturę i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przebiegu procesów sądowych;

 • dowiesz się, jak przeprowadzać diagnozę psychologiczną;

 • nauczysz się analizować i interpretować znalezione ślady oraz uzyskane od świadków informacje w celu stworzenia profilu psychologicznego sprawcy;

 • zostaniesz przygotowany do wykonywania zadań biegłego psychologa sądowego;

 • nabędziesz umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole biegłych specjalistów.

Pozytywne ukończenie studiów Psychologia sądowa daje możliwość kariery m.in. w:

 • organach ścigania;

 • wymiarze sprawiedliwości;

 • zakładach karnych;

 • aresztach śledczych;

 • placówkach resocjalizacyjnych;

 • gabinetach i poradniach psychologicznych.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • skorzystasz z wiedzy wykładowców i praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym – w tym z prestiżowych, światowych uczelni;

 • zdobędziesz dostęp do nauki przy zastosowaniu metod i technik kształcenia na odległość poprzez innowacyjną platformę dydaktyczną;

 • zyskasz dostęp do ciekawych materiałów dydaktycznych i niezbędnych pomocy naukowych;

 • będziesz mógł połączyć naukę z pracą lub innymi aktywnościami, ponieważ w przypadku nieobecności materiały zostaną udostępnione na Twoim indywidualnym koncie studenta;

 • dbamy o wysoką jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015; 

 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do zniżek;

 • zdobędziesz tytuł licencjata i dyplom honorowany również za granicą.

Psycholog sądowy jako zawód wymagający profesjonalizmu

Od psychologa sądowego wymaga się profesjonalizmu i wszechstronności, zatem niezbędne jest odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Dlatego doskonałym wyborem jest Psychologia sądowa, której program skoncentrowany jest na wyposażeniu studenta w znajomość przepisów prawa oraz rzetelne posługiwanie się zdobytą wiedzą prawniczą i psychologiczną. Ponadto zdobędzie on umiejętności pozwalające zachować mu dystans wobec sprawy oraz oskarżonego, wobec którego wydaje opinię dla potrzeb orzecznictwa sądowego. 

Studiuj Psychologię sądową na WSKZ, by zdobyć tytuł licencjata!

Dołącz do nas i rozpocznij wysokiej jakości kształcenie na studiach Psychologia sądowa. Umożliwią Ci one zebranie wymaganej liczby punktów ECTS, otrzymanie tytułu licencjata, a także uzyskanie kwalifikacji zgodnych z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Dzięki temu będziesz mógł rozwijać swoją karierę zawodową nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności