Psychologia – studia licencjackie

Cena: 489 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Poznaj fascynujące tajniki ludzkiej natury, dowiedz się, jakie mechanizmy kształtują wnętrze człowieka oraz co motywuje go do zmiany. Kierunek studiów Psychologia pozwoli Ci na zgłębienie tajemnic umysłu, które skutecznie wykorzystasz w pracy z drugim człowiekiem.

W trakcie nauki rozwiniesz umiejętności przydatne w każdym obszarze zawodowym: poznasz metody skutecznej komunikacji, pracy w zespole, efektywnego działania pod presją i radzenia sobie ze stresem. Nauczysz się również rozpoznawania potencjalnych problemów psychicznych i zaburzeń rozwojowych, a także dobierania do nich odpowiednich działań terapeutycznych, dzięki czemu w sposób profesjonalny będziesz mógł wspierać zdiagnozowane osoby. Poznasz także narzędzia skuteczne w motywowaniu do działania i rozwoju – zarówno osobistego, jak i społecznego.

Kierunek Psychologia to pewny i potrzebny zawód przyszłości

Obecnie coraz więcej osób zmaga się z różnego rodzaju problemami natury emocjonalnej i psychicznej, a wzrastająca świadomość konieczności dbania o ten obszar powoduje poszukiwanie wsparcia i terapii. Zapotrzebowanie na usługi psychologów już dziś jest ogromne, co widać po długich terminach oczekiwania na pierwszą wizytę czy braku dostępu do opieki psychologicznej w wielu innych obszarach, w tym w szkołach. Fundacja GrowSpace, która zajmuje się m.in. badaniem tego zjawiska, wskazuje liczbę wakatów potrzebnych do zapewnienia opieki młodzieży w placówkach edukacyjnych - na rok (2023/24): to już ponad 27% brakujących specjalistów. Tendencja jest wzrostowa, a to przecież nie jedyny obszar, który wykazuje tak duże zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne. Podejmując studia na kierunku Psychologia, zdobędziesz pewność zatrudnienia i satysfakcjonującą pracę.

Czego się nauczysz, wybierając studia licencjackie Psychologia?

 • dowiesz się, jak działają procesy poznawcze i mechanizmy wpływające na zachowanie i działania człowieka w różnych sytuacjach;
 • rozwiniesz umiejętności analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich oraz poznasz narzędzia diagnozowania trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym;
 • będziesz potrafił rozpoznać zaburzenia i stosować odpowiednie metody wsparcia oraz pomocy psychologicznej, w tym prowadzenia terapii;
 • nauczysz się efektywnie komunikować z ludźmi – rozwiniesz kompetencje miękkie i umiejętności interpersonalne;
 • poznasz metody stymulowania działań kreatywnych, przedsiębiorczych oraz motywujących do pracy i rozwoju.S

Specjalności z obszaru psychologii 

Student wybiera specjalność na 3 semestrze kształcenia na danym kierunku. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych zgodnych z wyborem studenta. 

Specjalności w ramach kierunku Psychologia:

 • Psychologia kliniczna, 
 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu, 
 • Psychologia sądowa, 
 • Psychologia dzieci i młodzieży, 
 • Neuropsychologia, 
 • Psychologia marketingu, reklamy i mediów, 
 • Psychologia pozytywna.

Miejsca, w których wykorzystasz zdobytą wiedzę:

 • poradnie psychologiczne i wsparcia kryzysowego;
 • działy HR różnych instytucji i przedsiębiorstw;
 • placówki oświatowe, ośrodki szkolno-wychowawcze czy wsparcia rodziny;
 • agencje marketingowe, PR i usługi doradcze;
 • instytucje rządowe, samorządowe i dyplomatyczne, w mediacjach i negocjacjach;
 • własna działalność jako coach, trener biznesu czy doradca zawodowy.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych oraz do świadczenia pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów powstających w różnorodnych obszarach życia jednostki i grup społecznych;
 • rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne, przydatne w każdej branży; 
 • będziesz mógł równocześnie studiować i prowadzić inne aktywności – w WSKZ studiujemy poprzez nowoczesną platformę dydaktyczną za pomocą metod i technik kształcenia na odległość;
 • wysoką jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015; 
 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do wielu zniżek, a na zakończenie studiów – tytuł licencjata i dyplom honorowany również za granicą.

Psychologia licencjat to możliwości rozwoju w każdej branży

Studia licencjackie z obszaru psychologii to szerokie spektrum możliwości zawodowych dla osób zainteresowanych psychologią i rozwojem osobistym. Oprócz zdobywania fundamentalnej wiedzy kierunkowej przygotowującej do pracy w zawodzie studenci kierunku Psychologia rozwiną umiejętności przydatne w wielu innych dziedzinach, takich jak na przykład HR, marketing, szkolnictwo czy medycyna. Świetnie odnajdą się również w roli doradców biznesowych, specjalistów coachingu czy menedżerów. Nasi absolwenci są gotowi do pracy w różnych przestrzeniach aktywności zawodowej i udzielania profesjonalnego wsparcia w odniesieniu do wybranej specjalności.

Wybierz studia licencjackie na WSKZ!

Studia licencjackie Psychologia zapewniają naszym studentom wszechstronny rozwój osobisty, dzięki czemu idealnie odpowiadają oni na potrzeby rynku pracy, zyskując najbardziej poszukiwane kompetencje i umiejętności. Studiując razem z nami, z łatwością zorganizujesz swoje życie również poza nauką. Podczas studiów zbierzesz niezbędną liczbę punktów ECTS, otrzymasz tytuł licencjata oraz uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwi kontynuację nauki również za granicą. Z nami zyskujesz komfort nauczania i możliwość organizowania różnych aktywności na Twoich zasadach! To świetny wstęp do rozwoju, skutecznego planowania i stałego podnoszenia swoich kompetencji – teraz wreszcie znajdziesz na to czas.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności