Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resources) - Studia licencjackie

Cena: 489 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Chcesz budować ambitne, zaangażowane zespoły, i tworzyć dla nich inspirujące miejsca do pracy? 

W trakcie trwania studiów licencjackich Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources) z wykorzystaniem metod kształcenia online poznasz techniki i narzędzia, które pomogą Ci w realizacji tego planu.

Studia Zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowują specjalistów-menedżerów w zakresie sprawnego i nowoczesnego zarządzania kadrą oraz rozwijania potencjału pracowników, realizując równocześnie plan rozwoju firmy. Będąc specjalnością w obrębie kierunku Pedagogika I stopnia, stanowi świetne rozwinięcie wiedzy o nauce i działaniach wychowawczych — ich celach, metodach i formach, co pozwala na wykształcenie świadomej i profesjonalnej kadry menedżerskiej w obszarze HR. Z nami rozwiniesz kompetencje zarządzania kapitałem ludzkim, modelowania postaw oraz budowania i motywacji zespołów - kwalifikacje zdobyte w trakcie studiów umożliwią Ci satysfakcjonującą pracę w działach HR zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i instytucjach publicznych. To także świetny wybór dla pracodawców czy właścicieli firm, którzy podczas swojej drogi zawodowej zatrudniają i zarządzają personelem.

Kreuj inspirujące środowiska pracy

Skuteczne zarządzanie personelem tworzy dla firmy znaczną przewagę konkurencyjną. Przyciąganie talentów, polityka pracownicza czy atmosfera w miejscu pracy tworzą środowisko, w którym pracownicy chętnie i z zaangażowaniem wykonują swoje zadania, co przekłada się na sukces firmy. Wybierając Zarządzanie zasobami ludzkimi — studia licencjackie na naszej Uczelni, staniesz się poszukiwanym i cenionym specjalistą - podczas studiów poznasz kompleksowe techniki zarządzania kadrami, co pozwoli Ci skutecznie planować i realizować politykę personalną w organizacji. To właśnie od Ciebie może zależeć zadowolenie pracowników, ich zaangażowanie i chęć do dalszego rozwoju. 

Czego się nauczysz, wybierając Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources)?

 • poznasz prawne uwarunkowania rynku pracy, w tym uwarunkowania niezbędne do zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej,

 • zapoznasz się z modelami polityki personalnej oraz jak przeciwdziałać zjawisku mobbingu i tworzyć przyjazne środowisko pracy,

 • zgłębisz zagadnienia z psychologii zarządzania i komunikacji społecznej, które pomogą Ci zrozumieć procesy oddziałujące na pracowników,

 • nauczysz się metod i technik zarządzania personelem, ich rozwojem i rozwijaniem potencjału,

 • wykształcisz w sobie kompetencje menedżerskie, umiejętności motywowania, negocjacji i wpływu,

 • zyskasz wiedzę o prawie pracy, rynku pracy i ubezpieczeń społecznych, najnowszych przepisach RODO i stosowaniu ich w praktyce,

 • dowiesz się, jak opracować i wdrożyć politykę personalną, wspierającą cele strategiczne firmy.

Jak będziesz mógł wykorzystać nabytą wiedzę HRM?

 • jako specjalista w dziale personalnym,

 • jako ekspert lub doradca w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim,

 • jako headhunter w firmach zajmujących się rekrutacją i selekcją pracowników, a także coach lub doradca personalny i zawodowy,

 • jako trener, lider zespołu i menedżer - na stanowiskach kierowniczych w instytucjach dowolnej branży, 

 • uzyskane kompetencje przydadzą się również pracodawcom, właścicielom firm czy prezesom zarządu spółki.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia I stopniana naszej Uczelni to:

 • możliwość równoczesnego studiowania i prowadzenia innych aktywności - u nas zajęcia odbywają się m.in. poprzez nowoczesną platformę dydaktyczną. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w siedzibie Uczelni, natomiast w przypadku nieobecności materiały zostaną udostępnione na indywidualnym koncie studenta;

 • wysoka jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod, potwierdzonych licznymi certyfikatami - w tym ISO 9001:2015; 

 • legitymacja studencka, uprawniająca do wielu zniżek, a na zakończenie studiów - tytuł licencjata i dyplom honorowany również za granicą.

Realne przywództwo w kreatywnej przestrzeni

Zarządzanie zasobami ludzkimi - licencjat na naszej Uczelni zapozna Cię z kluczową rolą działów personalnych w różnorodnych organizacjach. Nauczysz się, jak projektować i realizować politykę personalną, rekrutować talenty, przeprowadzać działania onboardingowe i kierować zespołem. Dowiesz się, jak motywować kadrę do działania i rozwoju, jak rozwiązywać problemy menedżerskie oraz jak prowadzić analizy i budować plany strategiczne; poznasz także sztukę prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, w tym ich kontrolowania i oceny. 

Nasi absolwenci zdobywają kompleksową wiedzę z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, controllingu personalnego, analizy wskaźników kapitału ludzkiego i systemów wynagradzania, a także budowania wizerunku pracodawcy, zachowań organizacyjnych, komunikacji społecznej i doradztwa zawodowego - dzięki temu stają się pożądanymi partnerami dla biznesu.

Wybierz nasze studia Human Resources i twórz ambitny management!

Z nami zyskujesz komfort nauczania i możliwość organizowania różnych aktywności na Twoich zasadach! To świetny wstęp do rozwoju motywacji, skutecznego planowania i stałego podnoszenia swoich kompetencji, niezwykle przydatnych w karierze menedżerskiej. Podczas studiów zbierzesz niezbędną ilość punktów ECTS, otrzymasz tytuł licencjata oraz uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwia kontynuację nauki również za granicą. Studia organizowane są we współpracy Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego wraz z Pomorską Szkołą Wyższą

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668".
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności