Turystyka i Rekreacja Studia licencjackie na kierunku Administracja

Cena: 419 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie Turystyka i rekreacja skupiają się wokół interdyscyplinarnej wiedzy z szeroko rozumianego zakresu usług turystycznych. W toku nauki studenci zdobywają wiedzę w takich obszarach, jak prawo w turystyce, geografia społeczno-ekonomiczna i rekreacja, a także reklama czy hotelarstwo. Absolwent naszych studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych - Turystyka i rekreacja to specjalność realizowana w obrębie kierunku Administracja. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Turystyka i rekreacja. 

Turystyka i rekreacja - studiuj na naszej platformie

Chcesz studiować Turystykę i rekreację i pozostać aktywnym zawodowo? Studia na naszej Uczelni to świetny wybór! W dobie globalizacji i łatwego dostępu do podróżowania, kompetencje w zakresie turystyki stają się niezwykle cennymi atutami na rynku pracy. Studia na naszej Uczelni wyposażą Cię nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również w praktyczne umiejętności organizowania środowiska pracy, negocjacji i osiągania postawionych sobie celów. Dodatkowo kładziemy nacisk na turystykę zrównoważoną, co otwiera drzwi do nowych, innowacyjnych obszarów w branży. Nasi absolwenci doceniają możliwość studiowania z niemal dowolnego miejsca na świecie. Przygotuj się na fascynującą podróż przez tajniki turystyki, gdzie każdy dzień przynosi nowe inspiracje i wyzwania.

Czego się nauczysz, wybierając studia z turystyki i rekreacji?

 • Psychologia turystyki - nauczysz się planować i organizować wycieczki turystyczne tak, by były atrakcyjne dla innych. Sprawdzisz, jakie regiony są atrakcyjne turystycznie i dlaczego;

 • Zarządzanie organizacjami turystyczno-rekreacyjnymi - dowiesz się, jak wygląda praca w organizacjach związanych z turystyką i rekreacją. Będziesz również wiedział, jak zarządzać w nich personelem czy finansami;

 • Prawo w turystyce i rekreacji - będziesz umiał pozyskiwać fundusze unijne na swoje projekty, poznasz także zagadnienia prawne powiązane z organizacją wycieczek międzynarodowych czy imprez masowych;

 • Marketing turystyczny - nauczysz się stosować w praktyce strategie marketingowe, które pozwolą Ci skutecznie promować polecane eventy.

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach Turystyka i rekreacja:

 • własna działalność w sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych,

 • biura podróży i agencje turystyczne,

 • branża MICE - w tym organizacja eventów, konferencji i spotkań, 

 • hotele, ośrodki wypoczynkowe oraz pozostałe obiekty noclegowo-rekreacyjne,

 • muzea, domy kultury, parki narodowe,

 • statki wycieczkowe, linie lotnicze, 

 • ośrodki odnowy i sportu, sanatoria,

 • organizacje międzynarodowe, stowarzyszenia, ośrodki doradztwa, administracji samorządowej ds. turystyki,

 • pilot wycieczek, przewodnik turystyczny oraz animator czasu wolnego.

Studia: Turystyka i rekreacja – sylwetka absolwenta

Turystyka i rekreacja studia I stopnia to idealne miejsce dla każdego, kto lubi rozrywkę, podróże, wszelkie wydarzenia tematyczne i eventy. Są bardzo chętnie wybierane również przez osoby, które poszukują dynamicznego i ciekawego zajęcia. Nasi absolwenci doskonale radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi ta branża - nie ma dla nich tajemnic w obszarach związanych z organizacją eventów od strony prawno-administracyjnej, praktycznej, reklamowej czy planningowej.

Jak wygląda nauka na naszej Uczelni?

Podczas studiów uzyskasz odpowiednią ilość punktów ECTS. Otrzymasz tytuł licencjata, a Twój dyplom będzie honorowany we wszystkich krajach UE. Po ukończeniu nauki uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji. 

Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to nie tylko studia - to przepustka do świata pełnego przygód i nowych doświadczeń. Jeśli jesteś gotowy rozpocząć swoją podróż w świecie turystyki, nie czekaj - Twoja przyszłość w branży zaczyna się w WSKZ!

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności