Zarządzanie kryzysowe Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Cena: 419 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie - Zarządzanie kryzysowe

Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym prewencji ich wystąpienia, działań ratowniczych oraz zwalczania kryzysów, a także zniwelowaniu ich skutków. Zarządzanie kryzysowe studia I stopnia to specjalność w obrębie kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Zarządzanie kryzysowe. Jeżeli interesujesz się poszerzeniem wiedzy z obszaru takich dziedzin jak – prawo, etyka, psychologia czy socjologia, jesteś w doskonałym miejscu!

Studia z tytułem licencjata na najwyższym poziomie

Studia I stopnia z zakresu zarządzania kryzysowego są doskonałą okazją do zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami kryzysowymi. Nasz program charakteryzuje się wysoką jakością kształcenia, zapewniając studentom solidne fundamenty do analizowania, identyfikowania i zarządzania kryzysami w różnych dziedzinach. W toku nauki uzyskasz 180 punktów ECTS, a dyplom ukończenia studiów licencjackich Zarządzanie kryzysowe uznawany jest w całej Unii Europejskiej, zgodnie z potwierdzeniem VI stopnia w Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Czego nauczysz się, wybierając studia licencjackie Zarządzanie kryzysowe?

 • organizować proces ewakuacji,
 • kierować grupą w sytuacji zagrożenia,
 • zarządzać ryzykiem w sytuacjach kryzysowych,
 • działać w porozumieniu ze służbami mundurowymi i organami administracji publicznej,
 • podejmować racjonalne działania w zakresie rekonstrukcji infrastruktury krytycznej kraju. 

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie Zarządzanie kryzysowe?

Studia licencjackie w dziedzinie Zarządzania Kryzysowego stanowią niezwykle atrakcyjną opcję dla tych, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego radzenia sobie z dynamicznym i nieprzewidywalnym otoczeniem. Wybór ten niesie za sobą wiele korzyści, które potencjalnie kształtują przyszłość absolwentów w sposób niezwykle obiecujący. Jako absolwent zyskujesz wyższe wykształcenie w zawodzie, który uznawany jest jako jeden z najbardziej stabilnych na rynku. Podczas studiów:  

 • poznasz psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych i dowiesz się, jak sobie z nimi radzić,
 • będziesz mógł pracować zarówno w spółkach prywatnych, jak i publicznych - zdobędziesz szerokie możliwości zatrudnienia,
 • zyskujesz stabilny zawód, bez monotonii w codziennych wyzwaniach.

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach licencjackich Zarządzanie kryzysowe:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • służby mundurowe, graniczne i celne,
 • organy zarządzania kryzysowego,
 • placówki interwencji kryzysowej,
 • firmy zajmujące się ochroną osób i mienia

Studia Zarządzanie kryzysowe – omawiane zagadnienia 

Zarządzanie kryzysowe studia „licencjat” to doskonały wybór dla osób, które dobrze działają pod presją oraz poszukują ciekawej pracy, która daje wiele wyzwań. W programie przewidziane są zagadnienia związane z m.in.

 • bronią masowego rażenia i ochroną przed skażeniami,
 • kierowanie zespołem w sytuacjach kryzysowych,
 • komunikacją w sytuacjach kryzysowych,
 • funkcjonowaniem państwa w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • współpracą cywilno-wojskową w sytuacjach kryzysowych. 

Zalety studiowania Zarządzania kryzysowego na naszej uczelni

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni. W toku studiów będziesz mieć czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz realizowanie swoich pasji.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności