Cyberbezpieczeństwo - Studia licencjackie

Cena: 449 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie - Cyberbezpieczeństwo

Studia licencjackie Cyberbezpieczeństwo to świetny wybór dla wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem w obszarze sieci informatycznych i ochrony danych. Obejmują m.in. takie zagadnienia jak: przestępczość komputerowa, zagrożenia w cyberprzestrzeni, kryminalistyka i kryminologia, przestępczość gospodarcza, prawo i polityka karna czy wywiad i kontrwywiad gospodarczy. Cyberbezpieczeństwo studia I stopnia to specjalność w obrębie kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Czy Cyberbezpieczeństwo studia I stopnia są przyszłościowe?

Studia Cyberbezpieczeństwo to wyjątkowo przyszłościowy wybór za sprawą dynamicznego rozwoju usług internetowych podatnych na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Mimo, że w świecie IT tworzone są coraz nowocześniejsze systemy zapobiegające cyberatakom, obserwuje się stały wzrost zagrożenia. To sprawia, że według prognoz w ciągu 3 najbliższych lat ma powstać 28% więcej stanowisk pracy dla specjalistów z dziedziny Cyberbezpieczeństwa. Studia I stopnia w tej specjalności pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata, co w konsekwencji na uzyskanie zarobków w wysokości średniej krajowej już na początku drogi zawodowej.

Czego nauczysz się, wybierając studia licencjackie Cyberbezpieczeństwo?

 • chronić dane osobowe i informacje niejawne,
 • wykorzystywać narzędzia śledzenia cyfrowego w pracy,
 • wykrywać zagrożenia i przeciwdziałać im,
 • stosować w pracy techniki chroniące przed terroryzmem i cyberterroryzmem. 

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach licencjackich Cyberbezpieczeństwo:

 • przedsiębiorstwa posiadające witryny internetowe oraz sklepy e-commerce,
 • firmy korzystające z serwerów przechowujących oraz przesyłających wrażliwe dane z systemów IT i aplikacji,
 • organizacje zajmujące się audytami bezpieczeństwa,
 • służby mundurowe,
 • działy IT w przedsiębiorstwach prywatnych, 
 • firmy konsultingowe,
 • organy administracji publicznej.

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie Cyberbezpieczeństwo?

 • dzięki studiowaniu Cyberbezpieczeństwa staniesz się wykwalifikowanym specjalistą w zakresie m.in bezpieczeństwa sieciowego czy ochrony danych;
 • Cyberbezpieczeństwo to bardzo przyszłościowy wybór, który zapewni zawód poszukiwany na rynku pracy;
 • Nabędziesz wiedzę również w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, co znacznie poszerzy Twoje kompetencje. 

Studia licencjat Cyberbezpieczeństwo – dla kogo?

W obliczu coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych, nasz program edukacyjny umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w celu ochrony danych, systemów i infrastruktury przed atakami. Studenci tych studiów mają okazję zgłębić tajniki rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania na zagrożenia, tworząc podstawy dla stabilności i bezpieczeństwa w dzisiejszym zglobalizowanym świecie cyfrowym. Studia Cyberbezpieczeństwo skierowane są do każdego, kto: 

 • chciałby w komfortowych warunkach studiować z domu i zdobywać wiedzę od ekspertów bezpieczeństwa w sieci,
 • chce rozpocząć karierę w firmach i instytucjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem,
 • zdobyć wykształcenie w  bardzo pożądanym przez pracodawców segmencie rynku,
 • chce mieć realny wpływ  na rozwój bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

Organizacja kształcenia na studiach Cyberbezpieczeństwo I stopnia 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668).

W związku z powyższym wybranie kierunku Cyberbezpieczeństwo w WSKZ prowadzonego z wykorzystaniem e-learningu (online) to szansa na edukację i zbieranie doświadczenia zawodowego w tym samym czasie! Podczas studiów uzyskasz zgodną ze standardami liczbę punktów ECTS. Dyplom ukończenia studiów licencjackich Cyberbezpieczeństwo uznawany jest w całej Unii Europejskiej, zgodnie z potwierdzeniem VI stopnia w Polskiej Ramie Kwalifikacji.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności