Finanse i rachunkowość Studia licencjackie na kierunku Administracja

Cena: 449 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie - Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość to studia, których celem jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi oraz instrumentów finansowych. Studia dają bardzo szerokie możliwości rozwoju zawodowego, pozwalając na pracę w organach administracji państwowej, biurach rachunkowych oraz instytucjach i organizacjach prywatnych. Zdobyta wiedza ułatwia zrozumienie zagadnień niezbędnych przy prowadzeniu firmy lub w pełnieniu funkcji menadżerskich oraz kierowniczych. Finanse i rachunkowość to studia będące specjalnością w obrębie kierunku Administracja I stopnia. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Finanse i rachunkowość.

Studia z tytułem licencjata

Finanse i rachunkowość studia licencjackie są prowadzone m.in. na platformie studia-online.pl przez wykładowców, którzy są osobami z tytułami naukowymi, a także mają bogatą wiedzę praktyczną, którą przekazują swoim studentom z pasją i zaangażowaniem. Wszystkie materiały studenci otrzymują do opracowywania w systemie asynchronicznym – nie trzeba zatem logować się do systemu w wybranych godzinach, co pozwala w łatwy sposób łączyć studia z pracą i wykorzystywać nabytą wiedzę każdego dnia!

Czego nauczysz się, wybierając studia licencjackie Finanse i rachunkowość?

 • podstaw ekonomii oraz prawa bankowego,
 • prowadzenia rachunkowości,
 • prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • szczegółów dotyczących systemu organów państwowych,
 • dokonywania analizy finansowej,
 • oceny projektów inwestycyjnych. 

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach licencjackich Finanse i rachunkowość:

 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • start-upy i własna działalność gospodarcza,
 • organy administracji państwowej,
 • biura rachunkowe,
 • banki i instytucje finansowe. 

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie Finanse i rachunkowość?:

 • będziesz mógł poruszać się w świecie bankowości i finansów pewnie i profesjonalnie;
 • studia praktycznie przygotują Cię na wyzwania, które napotkasz w trakcie pracy;
 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do wielu zniżek;
 • nasze studia są zgodne z wytycznymi MEiN oraz normami ISO 9001:2015;
 • po zakończeniu studiów uzyskasz kwalifikacje na poziomie VI stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu Twój tytuł oraz nadane kwalifikacje będą uznawane w całej UE;
 • studia prowadzone są na innowacyjnej platformie dydaktycznej;
 • zdobędziesz liczbę punktów wymaganą przepisami MEiN (180 punktów ECTS), dzięki czemu uzyskasz dożywotnie kwalifikacje oraz tytuł licencjata.

Do kogo kierowane są Finanse i rachunkowość studia licencjackie?

Studia licencjackie Finanse i rachunkowość to doskonały wybór dla wszystkich osób, które są skrupulatne a jednocześnie interesują się finansami i chcą nimi zarządzać. Mogą zdecydować się na nie wszyscy, którzy cenią swój czas i energię. Żeby studiować Finanse i rachunkowość – licencjat wystarczy świadectwo maturalne. Niezbędnych formalności dopełnisz w wygodny sposób za pośrednictwem naszego systemu, który pokieruje Cię w zakresie każdego kolejnego kroku. Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności