Zamówienia publiczne - Studia magisterskie

Cena: 459 zł (czesne)
Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 0 opinii
9.7
< powrót do oferty

Studia magisterskie online - Zamówienia publiczne

Studia magisterskie z zakresu "Zamówienia Publiczne" to kierunek edukacyjny o istotnym znaczeniu w kontekście prawidłowego funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego. Program tych studiów skupia się na zrozumieniu przepisów regulujących procesy zakupowe i zamówieniowe w sektorze publicznym oraz przygotowuje absolwentów do wyzwań związanych z transakcjami handlowymi, które angażują zarówno instytucje państwowe, jak i przedsiębiorstwa prywatne. "Zamówienia publiczne" to studia będące specjalnością w obrębie kierunku Administracja.

Studia online z tytułem magistra

Studia magisterskie “Zamówienia publiczne” umożliwiają zgłębienie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, które obejmują zasady, procedury i normy etyczne regulujące procesy wyboru dostawców oraz świadczenie usług publicznych. Absolwenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat przetargów, wyboru najlepszych ofert i zgodnego z prawem przyznawania kontraktów, co jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania zasobów publicznych. Dzięki programowi studiów absolwenci mogą zrozumieć zarówno perspektywę sektora publicznego, jak i prywatnego, co pozwala im na skuteczne współpracowanie i negocjowanie umów. Oprócz przepisów prawa, studenci uczą się także praktycznych aspektów, takich jak tworzenie dokumentacji przetargowej, analiza ofert, zarządzanie ryzykiem oraz rozwiązywanie sporów w kontekście zamówień publicznych.

Czego nauczysz się, wybierając studia magisterskie Zamówienia publiczne?

 • Prawo Zamówień Publicznych 
  Absolwenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat przepisów prawnych regulujących zamówienia publiczne, w tym aktów ustawodawczych, dyrektyw Unii Europejskiej oraz krajowych regulacji dotyczących przetargów i konkursów publicznych.
 • Procedury Przetargowe 
  Studenci uczą się różnych rodzajów procedur przetargowych, w tym otwartych, ograniczonych, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu technicznego, oraz zrozumienia, jakie są ich zastosowania w różnych kontekstach.
 • Analiza Ofert i Wybór Dostawców 
  Studia skupiają się na umiejętności analizy ofert, w tym oceniania kryteriów jakości, ceny i innych aspektów, które wpływają na wybór najlepszego dostawcy.
 • Praktyczne Zarządzanie Zamówieniami 
  Studenci uczą się tworzenia dokumentacji przetargowej, sporządzania specyfikacji technicznych i wymagań oraz zarządzania procesem przetargowym od początku do końca.
 • Zarządzanie Ryzykiem 
  Program ten obejmuje naukę identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z procesami zamówień publicznych, tak aby zminimalizować możliwość nieprawidłowości czy naruszeń przepisów.
 • Aspekty Międzynarodowe 
  Studenci mogą zdobyć wiedzę na temat przepisów międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, w tym związanych z umowami międzynarodowymi i handlem międzynarodowym.
 • Zgodność i Kontrola 
  Studia obejmują zagadnienia związane z kontrolą i audytem przetargów, a także zasadami zachowania przejrzystości i uczciwości w procesach zamówień publicznych.
 • Prawo Kontraktów 
  Absolwenci zdobywają wiedzę na temat aspektów prawnych umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz rozwiązywania ewentualnych sporów.
 • Etyka i Przejrzystość 
  Działania w sektorze publicznym wymagają przestrzegania etycznych standardów i zasad przejrzystości. Studenci uczą się, jak te wartości są ważne w kontekście zamówień publicznych.

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach magisterskich Zamówienia publiczne:

 • administracja państwowa, spółki skarbu Państwa oraz organy samorządowe,
 • prywatne przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, 
 • fundacje, instytucje pożytku publicznego, 
 • zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, kliniki, 
 • instytucje edukacyjne i kulturalne,
 • centra sportu i aktywności fizycznej. 

Dlaczego warto wybrać studia magisterskie Zamówienia publiczne

Studia z zakresu "Zamówienia Publiczne" są coraz bardziej atrakcyjne dla osób zainteresowanych karierą w sektorze publicznym, firmach dostawczych, doradztwie prawnym czy konsultingu. Powody, dla których warto zdecydować się na tę dziedzinę studiów, to m.in.:

 • staniesz się cenionym na rynku pracy specjalistą w dziedzinie zamówień publicznych,
 • będziesz rozumiał i stosował w praktyce przepisy, z którymi inni mogą mieć problemy,
 • nauczysz się dbać o procedury administracyjne dotyczące zamówień publicznych,
 • nabędziesz umiejętności pożądane w niemal każdej firmie i organizacji.

Zamówienia publiczne studia II stopnia – sylwetka kandydata i absolwenta

Studia magisterskie “Zamówienia publiczne” to doskonały wybór dla osób, które wyróżnia interdyscyplinarność i otwartość. Są chętnie wybierane przez kandydatów, a także chwalone przez absolwentów, którzy cieszą się dobrymi zarobkami i stabilnym zatrudnieniem. Studia te łączą w sobie elementy prawa, techniki, ale również kształtują miękkie umiejętności negocjacyjne.

Jak wyglądają studia magisterskie online Zamówienia publiczne

"Zamówienia publiczne" studia magisterskie możesz realizować w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. U nas zjazdy nie są obowiązkowe. Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we współpracy z Pomorską Szkołą Wyższą. Podczas studiów uzyskasz 120 punktów ECTS. Studia realizowane są na poziomie VII  Polskiej Ramie Kwalifikacji, dzięki czemu dyplom jest akceptowany we wszystkich krajach UE. "Zamówienia publiczne" - studia online to szansa na zdobycie konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są poszukiwane na rynku pracy.

Pobierz program studiów 

Harmonogram płatności