Zamówienia publiczne - Studia magisterskie

Cena: 459 zł (czesne)

Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia magisterskie - Zamówienia publiczne

Studia magisterskie z zakresu "Zamówienia Publiczne" to kierunek edukacyjny o istotnym znaczeniu w kontekście prawidłowego funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego. Program tych studiów skupia się na zrozumieniu przepisów regulujących procesy zakupowe i zamówieniowe w sektorze publicznym oraz przygotowuje absolwentów do wyzwań związanych z transakcjami handlowymi, które angażują zarówno instytucje państwowe, jak i przedsiębiorstwa prywatne. "Zamówienia publiczne" to studia będące specjalnością w obrębie kierunku Administracja.

Studia z tytułem magistra

Studia magisterskie “Zamówienia publiczne” umożliwiają zgłębienie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, które obejmują zasady, procedury i normy etyczne regulujące procesy wyboru dostawców oraz świadczenie usług publicznych. Absolwenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat przetargów, wyboru najlepszych ofert i zgodnego z prawem przyznawania kontraktów, co jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania zasobów publicznych. Dzięki programowi studiów absolwenci mogą zrozumieć zarówno perspektywę sektora publicznego, jak i prywatnego, co pozwala im na skuteczne współpracowanie i negocjowanie umów. Oprócz przepisów prawa, studenci uczą się także praktycznych aspektów, takich jak tworzenie dokumentacji przetargowej, analiza ofert, zarządzanie ryzykiem oraz rozwiązywanie sporów w kontekście zamówień publicznych.

Czego nauczysz się, wybierając studia magisterskie Zamówienia publiczne?

 • Prawo Zamówień Publicznych 
  Absolwenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat przepisów prawnych regulujących zamówienia publiczne, w tym aktów ustawodawczych, dyrektyw Unii Europejskiej oraz krajowych regulacji dotyczących przetargów i konkursów publicznych.
 • Procedury Przetargowe 
  Studenci uczą się różnych rodzajów procedur przetargowych, w tym otwartych, ograniczonych, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu technicznego, oraz zrozumienia, jakie są ich zastosowania w różnych kontekstach.
 • Analiza Ofert i Wybór Dostawców 
  Studia skupiają się na umiejętności analizy ofert, w tym oceniania kryteriów jakości, ceny i innych aspektów, które wpływają na wybór najlepszego dostawcy.
 • Praktyczne Zarządzanie Zamówieniami 
  Studenci uczą się tworzenia dokumentacji przetargowej, sporządzania specyfikacji technicznych i wymagań oraz zarządzania procesem przetargowym od początku do końca.
 • Zarządzanie Ryzykiem 
  Program ten obejmuje naukę identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z procesami zamówień publicznych, tak aby zminimalizować możliwość nieprawidłowości czy naruszeń przepisów.
 • Aspekty Międzynarodowe 
  Studenci mogą zdobyć wiedzę na temat przepisów międzynarodowych dotyczących zamówień publicznych, w tym związanych z umowami międzynarodowymi i handlem międzynarodowym.
 • Zgodność i Kontrola 
  Studia obejmują zagadnienia związane z kontrolą i audytem przetargów, a także zasadami zachowania przejrzystości i uczciwości w procesach zamówień publicznych.
 • Prawo Kontraktów 
  Absolwenci zdobywają wiedzę na temat aspektów prawnych umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz rozwiązywania ewentualnych sporów.
 • Etyka i Przejrzystość 
  Działania w sektorze publicznym wymagają przestrzegania etycznych standardów i zasad przejrzystości. Studenci uczą się, jak te wartości są ważne w kontekście zamówień publicznych.

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach magisterskich Zamówienia publiczne:

 • administracja państwowa, spółki skarbu Państwa oraz organy samorządowe,
 • prywatne przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, 
 • fundacje, instytucje pożytku publicznego, 
 • zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, kliniki, 
 • instytucje edukacyjne i kulturalne,
 • centra sportu i aktywności fizycznej. 

Dlaczego warto wybrać studia magisterskie Zamówienia publiczne

Studia z zakresu "Zamówienia Publiczne" są coraz bardziej atrakcyjne dla osób zainteresowanych karierą w sektorze publicznym, firmach dostawczych, doradztwie prawnym czy konsultingu. Powody, dla których warto zdecydować się na tę dziedzinę studiów, to m.in.:

 • staniesz się cenionym na rynku pracy specjalistą w dziedzinie zamówień publicznych,
 • będziesz rozumiał i stosował w praktyce przepisy, z którymi inni mogą mieć problemy,
 • nauczysz się dbać o procedury administracyjne dotyczące zamówień publicznych,
 • nabędziesz umiejętności pożądane w niemal każdej firmie i organizacji.

Zamówienia publiczne studia II stopnia – sylwetka kandydata i absolwenta

Studia magisterskie “Zamówienia publiczne” to doskonały wybór dla osób, które wyróżnia interdyscyplinarność i otwartość. Są chętnie wybierane przez kandydatów, a także chwalone przez absolwentów, którzy cieszą się dobrymi zarobkami i stabilnym zatrudnieniem. Studia te łączą w sobie elementy prawa, techniki, ale również kształtują miękkie umiejętności negocjacyjne.

Jak wyglądają studia magisterskie Zamówienia publiczne?

"Zamówienia publiczne" studia magisterskie możesz realizować w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Informacje o studiach przygotowane zostały we współpracy Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, a organizatorem studiów Pomorską Szkołą Wyższą. Podczas studiów uzyskasz 120 punktów ECTS. Studia realizowane są na poziomie VII  Polskiej Ramie Kwalifikacji, dzięki czemu dyplom jest akceptowany we wszystkich krajach UE. "Zamówienia publiczne" - studia to szansa na zdobycie konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są poszukiwane na rynku pracy. 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności