Ochrona danych osobowych Studia magisterskie na kierunku Administracja

Cena: 459 zł (czesne)

Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia magisterskie - Ochrona danych osobowych

Z uwagi na rosnącą ilość danych generowanych i przetwarzanych online, coraz większe znaczenie zyskuje zagadnienie ochrony informacji przed nadużyciami oraz naruszeniami prywatności. Dlatego też wybór studiów magisterskich "Ochrona danych osobowych" jawi się jako trafiona decyzja, pozwalająca zdobyć wszechstronną wiedzę i cenne umiejętności potrzebne w erze cyfrowej. Studia pozwalają zrozumieć kompleksowość zagadnień związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych w aspektach takich jak: prawo o ochronie danych osobowych, podstawy bezpieczeństwa informatycznego, zasady i procedury przetwarzania danych, bezpieczeństwo sieci i systemów, prawo międzynarodowe w kontekście ochrony danych, zarządzanie ryzykiem i compliance, etyka i prywatność. "Ochrona danych osobowych" to studia będące specjalnością w obrębie kierunku Administracja. Tok nauczania w semestrach 2-4 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Ochrona danych osobowych. 

Informacje o studiach zostały przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, a Uczelnią prowadzącą kształcenie jest Pomorska Szkoła Wyższa.

Studia “Ochrona danych osobowych” z tytułem magistra

W dzisiejszym coraz bardziej zinformatyzowanym świecie, ochrona danych osobowych staje się jednym z kluczowych wyzwań dla organizacji, instytucji i osób prywatnych. Dlatego wprowadzenie praktyków ochrony danych osobowych do procesu tworzenia programów studiów magisterskich jest kluczowym elementem zapewniającym wysoką jakość kształcenia oraz praktyczny charakter nauki. Ich doświadczenie umożliwia aktualizację treści programowych, wprowadzenie realistycznych studiów przypadków i symulacji, a także dostarczenie wiedzy o najnowszych narzędziach i technologiach. Wiedza jaką zdobędziesz na studiach magisterskich “Ochrona Danych Osobowych”, to między innymi: 

 • Prawo o Ochronie Danych Osobowych 
  Studenci poznają przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych, takie jak RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) w Europie, a także innych krajowych regulacji dotyczących prywatności.
 • Podstawy Bezpieczeństwa Informatycznego 
  Dzięki temu zagadnieniu studenci zyskują zrozumienie podstawowych pojęć związanych z cyberbezpieczeństwem, atakami hakerskimi oraz metodami zabezpieczania danych.
 • Prawo Nowych Technologii 
  Studenci dowiadują się, jak prawo reguluje nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie big data czy Internet of Things (IoT), w kontekście ochrony danych osobowych.
 • Zasady i Procedury Przetwarzania Danych 
  Absolwenci zdobywają wiedzę na temat zasad i procedur związanych z legalnym i etycznym przetwarzaniem danych osobowych w różnych kontekstach, w tym marketingu, badaniach rynku i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Bezpieczeństwo Sieci i Systemów 
  Studenci uczą się ochrony infrastruktury informatycznej przed zagrożeniami, a także zasad tworzenia zabezpieczonych systemów komputerowych.
 • Prawo Międzynarodowe w Kontekście Ochrony Danych 
  Dziedzina ta obejmuje studia nad regulacjami międzynarodowymi dotyczącymi przepływu danych osobowych między krajami oraz umowami o ochronie prywatności.
 • Zarządzanie Ryzykiem i Compliance 
  Studenci uczą się identyfikować, oceniać i zminimalizować ryzyko związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz zgodnością z obowiązującymi przepisami.
 • Etyka i Prywatność 
  Absolwenci zyskują wgląd w etyczne aspekty przetwarzania danych osobowych oraz zrozumienie, dlaczego ochrona prywatności jest tak istotna w dzisiejszym cyfrowym społeczeństwie.
 • Prawne Aspekty Cyberbezpieczeństwa 
  Studenci zgłębiają prawnicze aspekty związane z reakcją na naruszenia bezpieczeństwa danych, obowiązki zgłaszania incydentów oraz odpowiedzialność prawna.
 • Zarządzanie Danych Osobowych w Praktyce 
  Absolwenci uczą się praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem polityk ochrony danych, audytów, analizy ryzyka i zarządzania incydentami.

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach magisterskich Ochrona danych osobowych

Absolwenci studiów magisterskich "Ochrona danych osobowych" posiadają wszechstronne umiejętności i wiedzę, które mogą wykorzystać w różnych sektorach i rodzajach organizacji. Oto kilka miejsc, gdzie możesz znaleźć pracę po ukończeniu studiów:

 • instytucje audytorskie, 
 • organy administracji państwowej, 
 • przedsiębiorstwa prywatne, 
 • przedsiębiorstwa w każdej branży, od sektora finansowego po handel detaliczny,
 • działy ds. ochrony danych osobowych, 
 • jednostki samorządowe, 
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Dlaczego warto wybrać studia magisterskie Ochrona danych osobowych

Jako absolwent studiów magisterskich na uczelni: 

 • będziesz mógł samodzielnie przeprowadzać audyty dotyczące ochrony danych osobowych;
 • doskonale poznasz wszystkie przepisy chroniące dane osobowe;
 • będziesz mógł zajmować samodzielne stanowiska specjalistów ds. ochrony danych osobowych;
 • przygotujesz się na większość wyzwań, które mogą czekać na Ciebie w przyszłej pracy. 

Ochrona danych osobowych - studia magisterskie 

Dlaczego warto kształcić się na studia-online.pl? Umożliwiamy m.in. naukę zdalną, dzięki temu możesz uczyć się wtedy, kiedy tylko masz na to czas. To ogromne ułatwienie także dla osób zamieszkujących tereny znacznie oddalone od uczelni. W toku nauczania uzyskasz 120 punktów ECTS. Studia mają VII poziom w Polskiej Ramie Kwalifikacji, dzięki czemu dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia jest akceptowany we wszystkich krajach UE

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności