Kryminologia - Studia licencjackie

Cena: 479 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Kryminologia z tytułem licencjata

Kryminologia to kierunek studiów z obszaru nauk społecznych, którego program kształcenia zawiera przede wszystkim zagadnienia z zakresu socjologii i prawa z elementami psychologii. Studia kryminologii mają na celu wykształcenie specjalistów kluczowych do rozwiązywania problemów przestępczości i zjawisk patologicznych w ramach m.in.: instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego i innych służb mundurowych.

Kryminologia - czym właściwie jest?

Kryminologia to dziedzina nauki ściśle związana z prawem karnym, która zajmuje się czynnikami społeczno–behawioralnymi, wpływającymi na zjawisko przestępczości. Aby zajmować się tym zawodowo, niezbędne jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, którą można uzyskać podejmując studia Kryminologia na naszej Uczelni. Ten interdyscyplinarny kierunek kształci studentów m.in.: w zakresie bezpieczeństwa, identyfikowania przejawów przestępczości - w tym zorganizowanej, i mechanizmów jej zwalczania; to także analizowanie zagrożeń oraz formułowanie programów zapobiegawczych. 

Kierunek: kryminologia - czego uczymy?

Kryminologia - studia na naszej Uczelni to specjalistyczne kształcenie, podczas którego studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii, niezbędną do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości. Poznają również techniki śledcze, proces tworzenia profilu przestępcy, badania poszlak czy rekonstrukcji zdarzeń. 

Specjaliści w poszukiwanych obszarach

Student wybiera specjalność na 3 semestrze kształcenia na danym kierunku. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych zgodnych z wyborem studenta.

Specjalności w ramach kierunku Kryminologia:

  • Kryminalistyka i zwalczanie przestępczości,
  • Patologie społeczne i ochrona ofiar.

Nasza Uczelnia umożliwia równoczesne studiowanie obydwu specjalności, dzięki czemu absolwent znacznie zwiększa profil kompetencji zawodowych.

Studia kryminologia... i co potem?

Praca kryminologów jest szczególnie ważna w sektorach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - ich badania są pomocne w tworzeniu i stanowieniu prawa karnego oraz w wyszukiwaniu słabych punktów organów odpowiedzialnych za ochronę osób i mienia. Absolwenci kryminologii przygotowani są do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach ochronnych i prewencyjnych, takich jak: Policja, ABW, Krajowa Administracja Skarbowa, wymiar sprawiedliwości, a także w sektorze prywatnym, świadczącym np. usługi detektywistyczne czy z zakresu ochrony osób i mienia. To idealny kierunek nie tylko dla osób, które interesują się tematyką bezpieczeństwa, ale także dla tych, którzy już pracują w tym obszarze i chciałyby zwiększyć swoje kompetencje (np. technik kryminologii).

Kryminologia - nowe możliwości, nowoczesna edukacja

W trakcie nauki studenci otrzymują legitymację studencką oraz dostęp do indywidualnego konta, za pomocą którego mogą realizować naukę. Nasza Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy również liczne certyfikaty, w tym certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza jakość i skuteczność naszych metod kształcenia. 

Kryminologia studia to sześć semestrów nauki, a po jej ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie VI poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Wraz ze 180 punktami ECTS umożliwia to kontynuowanie studiów nie tylko w kraju, ale również za granicą. 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności