Logistyka - Studia licencjackie

Cena: 449 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Opinia studentów: 73 opinii
9.8
< powrót do oferty

Studia Logistyka z tytułem licencjata

Studia logistyczne skierowane są do osób, które swój rozwój i karierę wiążą z jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki - logistyką, transportem i spedycją.

Sprawne zarządzanie przepływem towarów to kluczowy element funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z produkcją, handlem czy usługami, gdyż umożliwia ekspansję rynku i rozwój firmy. Do tego jednak niezbędni są specjaliści - w 2022 r. niedobór pracowników w sektorze TSL zgłaszało aż 61% firm z branży. Tak duże zapotrzebowanie stwarza ogromne możliwości rozwoju, a dzięki studiom na kierunku Logistyka absolwenci zyskują kompetencje niezbędne do objęcia stanowisk wyższego szczebla i możliwość optymalizacji procesów, które mają bezpośredni wpływ na globalne łańcuchy dostaw.

Informacje o studiach zostały przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, a Uczelnią prowadzącą kształcenie jest Pomorska Szkoła Wyższa.

Logistyka obejmuje kluczowe działania w każdej branży

Transport i spedycja są jednymi z najważniejszych elementów gospodarki kraju - optymalizacja tych procesów to rozwój nie tylko firm komercyjnych, których zyski przekładają się na PKB państwa; to także działania na rzecz wojska czy innych strategicznych obszarów, często o zasięgu globalnym. Procesy zachodzące w łańcuchach dostaw wymagają więc specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, konwencji i umów międzynarodowych (w tym ADR) oraz prowadzenia działalności w sferze spedycji. To także znajomość zasad działania gospodarki i rynków transportowych oraz narzędzi wspierających obsługę frachtu. Studiując kierunek Logistyka, studenci zyskują znaczną wiedzę z tych obszarów, ale nie tylko.

Jak wyglądają studia logistyczne?

Licencjat Logistyka to potwierdzenie znajomości efektywnego przepływu towarów, a także wiedzy z zakresu prognozowania popytu na danym rynku, pracy z klientem i sprawnego przepływu informacji. To poznanie wszelkich procesów zachodzących w globalnych łańcuchach dostaw: od dostawców surowców, poprzez zaopatrzenie, produkcję i finalnie - dystrybucję do odbiorcy końcowego.

Student wybiera specjalność na 3 semestrze kształcenia na danym kierunku. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych zgodnych z wyborem studenta.

Specjalności w ramach kierunku Logistyka:

  • Transport i spedycja
  • Logistyka w przedsiębiorstwie.

Każda z tych specjalności gwarantuje możliwość uzyskania szczegółowej wiedzy i umiejętności w wybranej dziedzinie, potwierdzonych osobnym dyplomem. Spełniamy zarówno wewnętrzne, jaki zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający jakość i skuteczność metod kształcenia. Studenci otrzymują również legitymację studencką, a uzyskanie dyplomu potwierdza zdobycie 180 punktów w systemie ECTS oraz VI poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Licencjat Logistyka to także możliwość kontynuacji nauki oraz dalsze zdobywanie wiedzy na studiach II stopnia.

Nowoczesne technologie w branży TSL

Obszar logistyki ma obecnie szczególne znaczenie: w związku ze wzrostem popytu, silną ekspansją gospodarek światowych oraz różnego rodzaju zagrożeniami mającymi wpływ na zerwanie łańcuchów dostaw, wciąż pojawiają się nowe wyzwania wymagające od branży TSL specjalistycznej wiedzy na temat możliwych działań i narzędzi optymalizacji procesów - również tych innowacyjnych. Sstudenci uzyskują wiedzę nie tylko z zakresu handlu tradycyjnego, ale także internetowego - dynamiczny rozwój branży e-commerce wymaga nowoczesnych rozwiązań również w kierunku logistyki.

W trakcie 3-letnich studiów logistycznych na Uczelni, studenci poznają narzędzia i nowoczesne technologie stosowane w branży. Dzięki temu przyszli specjaliści - logistycy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał i usprawniać pracę w miejscu zatrudnienia. Wiedza ta obejmuje między innymi:

  • handel elektroniczny - e-commerce w logistyce: obsługa poszczególnych etapów, tworzenie relacji biznesowych, marketing,
  • droppshipping, cross-dock, fulfillment,
  • internet rzeczy - wearables i jego rola w logistyce,
  • automatyzacja procesów,
  • nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne w transporcie: GPS, terminale, skanery, tagi RFID,
  • magazynowe systemy WMS, synchronizacja procesów magazynowych.

Wszystko to ma na celu wspierać przyszłych specjalistów z wyzwaniami, z którymi musi się mierzyć współczesny handel: pandemia, sankcje czy ataki cybernetyczne - absolwenci są na to w pełni przygotowani.

Kierunek Logistyka - dobra praca także w Polsce

Studia przygotowują absolwentów do pracy w nowoczesnym środowisku już w trakcie nauki. Internetowa platforma dla studenta pozwala w wygodny sposób wejść w najnowsze technologie, co pomoże sprawnie poruszać się w dynamicznym sektorze TSL

Branża transportu i spedycji jest tak przyszłościowym kierunkiem, że kończąc studia Logistyka nie ma konieczności szukania satysfakcjonującej pracy jedynie za granicą - obecnie to właśnie Polska jest krajem, który dominuje na logistycznym rynku europejskim, stwarzając możliwość rozwoju bez konieczności wyjazdów i pracy na konkurencyjnych rynkach. Nasz kraj jest zlokalizowany w atrakcyjnym miejscu: dostęp do portów morskich, rozbudowane szlaki komunikacyjne i chłonny rynek pracy sprawia, że coraz chętniej inwestują tutaj znaczące firmy z branży TSL, tworząc nowe miejsca zatrudnienia. Wybierz studia Logistyka i zdobądź możliwość pracy wszędzie tam, gdzie są potrzebni prawdziwi specjaliści. Nie czekaj i postaw na rozwój - ten kierunek czeka na Ciebie!

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności