Psychopedagogika (2 sem)

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 153 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychopedagogika

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)

Cel:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dziedzin pokrewnych; doskonalenie kluczowych umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych i psychologicznych, które są niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, jak i w środowisku pozaszkolnym (praca z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym).

Czas trwania: 2 semestry

Dostępny jest także wariant 3 sem. dla osób mniej dyspozycyjnych w tym m.in. aktywnych zawodowo, posiadających obowiązki rodzinne. Wydłużenie okresu studiowania nie ma wpływu na realizowany w toku studiów program.


Link do kierunku w wariancie 3 sem.:

https://studia-online.pl/kursy/4866989/studia/podyplomowe/psychopedagogika-3-sem


Opis kierunku:

Studia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie psychologii i pedagogiki; doskonalą umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które są niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, jak i w środowisku pozaszkolnym.

Absolwenci kierunku potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę pedagogiczną oraz przygotowanie psychologiczne do pracy z ludźmi w różnych fazach życia, wspierając ich rozwój oraz organizując procesy wychowania i nauczania.

Adresaci:

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, szczególnie o profilu pedagogicznym, nauczycieli, psychologów, socjologów, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. na stanowisku nauczyciela-pedagoga.

Zatrudnienie:

- placówki oświatowe,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- świetlice terapeutyczne,

- instytucje pomocy rodzinie,

- hospicja,

- praca w charakterze opiekuna w domach dziennego pobytu.

Pobierz program kierunku