Edukacja dziecka zdolnego

Cena: 260 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 51 opinii
9.5
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja dziecka zdolnego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do rozpoznania uczniów szczególnie zdolnych oraz organizowania i prowadzenia z nimi zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

- rozpoznania dziecka zdolnego,

- metodyki pracy z dzieckiem zdolnym,

- rodzajów szczególnych uzdolnień,

- doradztwa dla dzieci i młodzieży uzdolnionej,

- indywidualizacji pracy z dziećmi i młodzieżą.

Absolwenci kierunku potrafią: identyfikować uczniów szczególnie zdolnych, motywować i stymulować ich rozwój oraz współpracować z ich rodzicami, opiekunami prawnymi.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu Edukacja dziecka zdolnego przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), w tym w szczególności dla nauczycieli szkół wszystkich typów, chcących zdobyć umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą o zdolnościach ponadprzeciętnych, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.