Pedagogika - Studia licencjackie

Cena: 479 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Opinia studentów: 297 opinii
9.8
< powrót do oferty

Studia z tytułem licencjata

Studia pedagogiczne to nauka o rozwoju, wychowaniu i kształceniu - dobry pedagog potrafi obudzić i utrzymać wewnętrzną motywację podopiecznych do stałego poszerzania horyzontów, kształtując tym samym społeczności przygotowane do wyzwań dzisiejszego świata.

Studia pedagogiczne przygotowują do szerszego patrzenia na możliwości i potrzeby człowieka. Tego nie da się zautomatyzować, nie zostanie to zastąpione przez nowoczesne technologie - będą one mogły być jedynie wsparciem. Pedagodzy będą zawsze potrzebni, by kształtować ludzkość i społeczeństwa umiejące wykorzystać swój potencjał.

Pedagogika licencjat to interdyscyplinarny kierunek, łączący wiedzę z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin, zaliczanych do nauk społecznych i humanistycznych. Studenci poznają więc tajniki socjologii, psychologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia postaw ludzkich - co przekłada się na procesy kształtowania ich wartości, świadomości czy umiejętności życia społecznego. Program studiów pedagogicznych umożliwia zdobycie wiedzy i poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, co pozwala sprawnie organizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej czy rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. 

Nauki pedagogiczne poruszają nie tylko wczesny rozwój człowieka - zajmują się również kształceniem na dalszych etapach życia. Studenci pedagogiki poznają więc wszystkie aspekty kształtujące człowieka, niezależnie od momentu, w którym się obecnie znajduje.

Informacje o studiach zostały przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, a Uczelnią prowadzącą kształcenie jest Pomorska Szkoła Wyższa.

Pedagogika - studia: praktyczne umiejętności

Pedagogika obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, pozwala także uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób jej potrzebujących - również w zakresie opieki nad osobami starszymi. Studia pedagogiczne kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych, oczekiwanych nie tylko przez przyszłych pracodawców. Choć kierunek ten powszechnie jest kojarzony z zawodem nauczyciela, możliwości rozwoju zawodowego są o wiele szersze - licencjat pedagogiki przygotowuje do wykonywania zadań polegających na wszechstronnym wspieraniu osób, grup i środowisk w osiąganiu celów rozwojowych, które odpowiadają ich możliwościom.

Specjalności oczekiwane społecznie

Student wybiera specjalność na 3 semestrze kształcenia na danym kierunku. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych zgodnych z wyborem studenta.

Specjalności w ramach kierunku Pedagogika:

 • Doradztwo zawodowe i personalne,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną,
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna, 
 • Opieka żłobkowa, 
 • Tutoring i coaching w edukacji, 
 • Pedagogika małego dziecka, 
 • Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne, 
 • Arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia,
 • Pedagogika społeczno-kulturowa, 
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza,
 • Human Resources (HR), 
 • Resocjalizacja z elementami socjoterapii.

Studia pedagogiczne - nowe możliwości rozwoju

Uczelnia proponuje studia licencjackie z pedagogiki, przy wykorzystaniu nowoczesnej formy kształcenia, jaką jest nauka na odległość. Studia są zorganizowane w taki sposób, by - wprowadzając nowoczesne rozwiązania edukacyjne - zapewnić realizację programu studiów, równocześnie nie tracąc na ich jakości. Jest to oferta realizowana z zachowaniem wysokich standardów kształcenia, pozwalająca w wygodny i elastyczny sposób na połączenie studiów wyższych z Twoim stylem życia. To elastyczne połączenie które sprawia, że pedagogika to kierunek właśnie dla Ciebie! Nauka trwa sześć semestrów, a po ich ukończeniu otrzymujesz tytuł zawodowy licencjata

Dyplom honorowany również za granicą!

Po zakończeniu nauki zdobędziesz tytuł licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie VI poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji - umożliwi Ci to kontynuowanie studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą. W trakcie nauki otrzymasz legitymację studencką oraz 180 punktów ECTS. 
Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy również liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza jakość i skuteczność metod kształcenia.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności