Analiza, bezpieczeństwo i jakość żywności


Cena:  440 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 480 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.7
182 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Analiza, bezpieczeństwo i jakość żywności


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu analizy, bezpieczeństwa i jakości żywności.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek ten umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przetwarzania, przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące mi.in.:

- chemii żywności i środków spożywczych, nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych,

- uwarunkowań bezpiecznej produkcji i dystrybucji żywności,

- toksykologicznej i instrumentalnej analizy żywności,

- przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności.


Studia te umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w charakterze specjalisty ds. przetwarzania, utrwalania, przechowywania kontroli bezpieczeństwa żywienia i żywności lub dietetyka.


Adresaci: 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), w tym w szczególności do osób, które pracują lub wiążą swoją przyszłość z pracą w przemyśle spożywczym oraz w całym łańcuchu żywnościowym.