Seksuologia praktyczna


Cena:  460 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 520 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
158 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Seksuologia praktyczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy z zakresu seksuologii praktycznej. Słuchacze zostaną przygotowani do profilaktyki trudności związanych z seksualnością oraz do wspierania zdrowego rozwoju seksualnego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu biologicznych podstaw seksualności, podstaw diagnozy i opiniowania seksuologicznego, rozwoju psychoseksualnego w dzieciństwie i dorosłości. Dodatkowo absolwent poszerzy swoją wiedzę dotyczącą różnorodnych przyczyn problemów seksualnych oraz nabędzie umiejętności w rozwiązywaniu ww. problemów.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do psychologów, lekarzy, pediatrów oraz osób zainteresowanych tematyką seksuologii praktycznej.