Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie i doskonalenie wiedzy w zakresie najważniejszych dziedzin prawa, w szczególności powiązanych z zajmowaniem stanowiska tłumacza przysięgłego oraz specjalistycznego. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Ukończenie kierunku umożliwia uczestnikom na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa, w tym jego podstawowych instytucji, prawniczej terminologii, a także z wybranymi zagadnieniami z prawa cywilnego, pracy, gospodarczego krajowego i wspólnotowego, karnego, administracyjnego. Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat zasad redagowania i sporządzania dokumentacji w języku prawniczym.

Słuchacze zostają przygotowani do stworzenia własnego warsztatu pracy z uwzględnieniem dbałości o aspekt prawniczy w translatoryce przysięgłej i specjalistycznej. Ponadto absolwent kierunku zostanie zapoznany z koniecznością stałego aktualizowania swojej wiedzy w oparciu o zmieniające się przepisy prawa oraz nabędzie umiejętności analizowania przepisów oraz brania aktywnego udziału w dyskusjach dotyczących prawa oraz zagadnień związanych z translatoryką.


Adresaci: 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: tłumaczy przysięgłych, specjalistycznych, osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z translatoryką specjalistyczną, a w szczególności aspektami prawnymi z nią związanymi.


Pobierz program kierunku