Logopedia z emisją głosu

Cena: 580 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia z emisją głosu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie pełnych kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy i/lub nauczyciela logopedy oraz uprawnień do pracy w charakterze instruktora emisji głosu; wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w tejże terapii. 


Czas trwania studiów: 4 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Opis kierunku: 

Studia podyplomowe z zakresu „Logopedii z emisją głosu” mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (wymagany tytuł magistra), nauczyciela logopedy (wymagane przygotowanie pedagogiczne) i instruktora emisji głosu.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

Nazwa zawodu: Logopeda; Nauczyciel Logopeda.

Kod zawodu: 229402; 235906 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kierunek ten umożliwia ponadto zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, emisji głosu, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Zatrudnienie:

Absolwent kierunku może podjąć zatrudnienie w resorcie- edukacji, zdrowia oraz kultury, w tym m.in. w:

- placówkach przedszkolnych,

- placówkach edukacyjnych,

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- prywatnych gabinetach logopedycznych.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają ponadto otworzenie własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do:

- filologów, psychologów, pedagogów;

- absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych;

- osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy, nauczyciela-logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia;


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych licencjackich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Absolwenci studiów I stopnia w zakresie logopedii nie mogą dokonywać diagnozy logopedycznej (pracować w poradniach) jak również nie mają pełnego przygotowania do pracy w resorcie zdrowia oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl 


Pobierz program kierunku