Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu

Cena: 430 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 180 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacjach pozaszkolnych form kształcenia oraz w opiece nad dziećmi; wypracowanie możliwych w codziennej realizacji rozwiązań w zakresie nowych metod nauczania, przyczyniających się do wzrostu efektywności kształcenia oraz zrozumienie istoty coachingu i mentoringu jako narzędzi wspomagających rozwój potencjału człowieka.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Neurodydaktyka jako kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, w której narasta potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych.

Studia te ukazują nowe możliwości, jakie niosą ze sobą interdyscyplinarne badania z zakresu neurobiologii i edukacji w praktyce szkolnej, organizacjach pozaszkolnych form kształcenia oraz w opiece nad dziećmi; pomagają w zdobyciu wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na: zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem, poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się, wspieranie procesu kształcenia oraz stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów.

Absolwenci kierunku poprzez spojrzenie na proces edukacji z perspektywy neurodydaktyki z elementami tutoringu i mentoringu rozumieją mechanizmy zachodzące w mózgach uczniów. Potrafią wskazać jak stosowanie określonych metod nauczania wpływa na ich aktywizację. Ponadto w sposób umiejętny i efektywny motywują swoich podopiecznych do nauki, a także wspierają ich w procesie rozwoju.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy o najnowsze zdobycze neurodydaktyki oraz nowe sposoby nauczania (m.in.tutoringu i mentoringu); nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, trenerów oraz coachów zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Pobierz program kierunku