Joga i relaksacja


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
160 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Joga i relaksacja


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Kierunek ukierunkowany jest na kompleksowe przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z jogi i relaksacji oraz nabycie umiejętności opracowywania zajęć z uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych hatha jogi. Dodatkowo studia podyplomowe na ww. kierunku dają możliwość rozwinięcia dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu m.in.: anatomii, psychologii i filozofii jogi.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z obszaru: historii, filozofii i psychologii jogi, podstaw anatomii, fizjologii oraz psychologii stresu, a także głównych założeń wybranych systemów medycyny holistycznej oraz dietetyki. Ponadto zostaną oni zapoznani z różnymi szkołami jogi, sposobami jej wykorzystania w praktyce własnej, profilaktyce oraz w pracy z różnymi grupami. Dodatkowo absolwenci poznają podstawy pranajamy, medytacji, relaksacji oraz metodyką nauczania jogi.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym w szczególności do: nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, sportowców, instruktorów i nauczycieli jogi, terapeutów pracy z ciałem, a także innych osób zafascynowanych jogą.