Doctor of Business Administration (DBA)

Cena: 1310 zł (czesne)

Dziś 5% taniej - 1380 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Doctor of Business Administration (DBA)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wykorzystanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w celu dalszego rozwoju kariery i własnych talentów, zwiększając wartość kandydata na rynku pracy w sektorze executive; potwierdzenie posiadania najwyższych kwalifikacji menedżerskich.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia pozwalają na rozwinięcie niezależnego myślenia w wielodyscyplinarnym środowisku biznesu. Kierunek ten został przygotowany w oparciu o prestiżowy i elitarny program, który opiera się na zaawansowanych potrzebach praktyki menedżerskiej w sferze biznesowej. Jest on w głównej mierze oparty na badaniach, mających na celu rozwój niezależnych umiejętności badawczych w praktyce biznesowej.

Program kształcenia na ww. kierunku kładzie nacisk na zaawansowane umiejętności podejmowania decyzji i przywództwa, a także dogłębną znajomość teorii i badań stosowanych. Obejmuje problemy współczesnego zarządzania, począwszy od jego miękkich aspektów, a kończąc na najlepszych wzorcach zarządzania strategicznego dużymi organizacjami na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy studiów zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: skutecznych i różnorodnych strategii firmowych, analityki, teorii biznesowych w ramach różnych obszarów działalności firmy oraz maksymalizacji zarówno wydajności, jak i efektywności procesów biznesowych w kontekście globalnym; mają możliwość poznania wyzwań stojących dziś przed biznesem, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki, globalizacji, relacji z interesariuszami i zarządzania zmianami.

Absolwenci kierunku potrafią zastosować kreatywne i innowacyjne koncepcje do złożonych i różnorodnych problemów biznesowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do pracujących profesjonalistów biznesowych (w tym m.in. do: menedżerów wyższego szczebla, dyrektorów spółek handlowych, członków organów zarządczych i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa), którzy mają praktyczne doświadczenie zarządcze w swojej dziedzinie i chcą zastosować istniejące teorie i wiedzę do bieżących problemów biznesowych.