Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 196 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia nadają kwalifikacje do pracy we wszystkich typach bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w charakterze nauczyciela-bibliotekarza; przygotowują ponadto do wykonywania zawodu brokera i menedżera informacji oraz prowadzenia działalności wydawniczej.


Czas trwania studiów: 3 semestry (90 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w bibliotece publicznej i naukowej. Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Opis kierunku:

Kierunek ten umożliwia słuchaczom zdobycie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej, od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym). Ukierunkowany jest na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy.


Nazwa zawodu: Nauczyciel bibliotekarz, kod zawodu: 235904. Według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zatrudnienie:

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w centrach informacji (biznesowej, turystycznej, prawnej, medycznej, bibliograficznej), wydawnictwach, mediatekach, bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych), księgarniach, domach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia). Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela-bibliotekarza.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl.

Pobierz program kierunku