Facility Management/Zarządzanie nieruchomościami

Cena: 440 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Facility Management / Zarządzanie nieruchomościami


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, technicznych oraz infrastrukturalnych, a także współczesnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, obejmującego m.in.: lokalizację, rynek, analizę ekonomiczno-finansową, marketing oraz prawo.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa i architektury. Podzielony jest na dwa obszary, a mianowicie:

- obszar zarządzania nieruchomościami koncentrujący się na współczesnej praktyce zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, gdzie poruszane są kwestie dotyczące m.in. lokalizacji i rynku, analizy ekonomiczno-finansowej, marketingu czy prawa

- obszar Facility Management obejmujący zarówno zagadnienia ekonomiczne, techniczne, jak i infrastrukturalne podporządkowane kryterium funkcji i wymagań, jakie stawiają podstawowe procesy gospodarcze realizowane przez użytkownika nieruchomości.

Studia na wskazanym kierunku umożliwią słuchaczom zarówno podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak i osiągnięcie sukcesu zawodowego w jednym z najbardziej interesujących obszarów działalności gospodarczej jaką jest Facility Management.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź też do pracy w firmach zajmujących się profesjonalnymi usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym (na poziomie co najmniej licencjata lub inżyniera), w tym w szczególności do:

- osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nieruchomościami,

- dyrektorów oraz pracowników zajmujących się obecnie procedurami zarządczymi w podmiotach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe), zatrudnionych w spółkach towarzystw budownictwa społecznego, w jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółdzielniach mieszkaniowych,

- pracowników uczestniczących w procesach zarządczych w nieruchomościach handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych,

- pracowników firm specjalizujących się w obrocie nieruchomościami,

- właścicieli nieruchomości,

- deweloperów, projektantów wnętrz, inżynierów, architektów.

Pobierz program kierunku