Neuropsychologia


Cena:  460 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 500 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
200 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Neuropsychologia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów na wybranym kierunku jest przygotowanie psychologów do samodzielnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami chorymi, u których zdiagnozowano organiczne uszkodzenia mózgu.


Czas trwania studiów:
2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, łączy w sobie wiedzę i metody neurologii, tj. dziedziny medycyny związanej z mózgiem, oraz psychologii.

Studia te pozwalają słuchaczom zrozumieć związek i zależności między poszczególnymi rejonami mózgu a sposobem funkcjonowania, rozumowania oraz uczenia się człowieka; przygotowują słuchaczy do zawodu psychologa w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi; rozwijają kompetencje w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym. Zapewniają ponadto wiedzę pomocną przy uzyskaniu stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej po ukończeniu studiów.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.: neuropsychiatrii, sztucznej inteligencji, psycholingwistyki, psychosomatyki, neuromarketingu, terapii i diagnostyki neuropsychologicznej oraz neurorehabilitacji.


Adresaci:

Studia na kierunku Neuropsychologia skierowane są do absolwentów magisterskich studiów wyższych na kierunku psychologia, zainteresowanych rozwojem w tej dziedzinie. Szczególnie polecane są psychologom, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe.