Ekspertyza dokumentów

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Ekspertyza dokumentów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów na wybranym kierunku jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu badań wiarygodności aktualnej dokumentacji finansowo-księgowej oraz prawnej, typowej dla kluczowych instytucji takich jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, organy sądownictwa, urzędy skarbowe.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku zorientowane są na pozyskanie aktualnej wiedzy z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentacji. Program kierunku przewiduje tematykę z zakresu prawa, kryminalistyki, podstaw chemii, metod badań pisma ręcznego, cech zewnętrznych i wewnętrznych oraz legalizacji dokumentów, a także neuropsychologii.

Absolwent kierunku przygotowany jest do kompleksowej weryfikacji autentyczności dokumentów, analizy form fałszerstwa dokumentów i technik ich wykonywania.


Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjat lub magister) w tym m.in.

- osób pragnących zdobyć i podnieść kwalifikacje niezbędne dla biegłych sądowych z zakresu kryminalistycznych badań i ekspertyzy dokumentów,

- osób zainteresowanych tą tematyką w sposób amatorski,

- aplikantów i asesorów sądowych i prokuratorskich,

- osób pracujących w innych zawodach prawniczych,

- pracowników: resortu MSWiA, urzędów celnych i skarbowych.

Pobierz program kierunku