Terapia małżeńska i par


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 9% taniej 420 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.9
333 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Terapia małżeńska i par


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do prowadzenia efektywnej terapii małżeńskiej i par.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Program studiów na wskazanym kierunku skoncentrowany jest przekazaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka i nastolatka oraz różnych sposobów ujmowania zaburzenia w koncepcjach systemowych i psychodynamicznych. Słuchacz zostanie zapoznany z najbardziej znanymi teoriami z zakresu terapii par ze szczególnym uwzględnieniem terapii narracyjnej, systemowej, ericksonowskiej oraz skoncentrowanej na zasobach. Absolwent po ukończonym kształceniu będzie w stanie wykształcić własny styl prowadzenia terapii oraz prowadzić profesjonalny warsztat pracy z parami w kryzysie.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności psychologów oraz psychoterapeutów, którzy chcieliby rozszerzyć swój warsztat zawodowy o umiejętność prowadzenia psychoterapii rodzinnej i małżeńskiej w nurcie systemowym oraz do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, którzy planują zatrudnienie w charakterze terapeuty małżeńskiego i partnerskiego.