Psycho-logopedia


Cena:  470 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 500 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
162 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psycho-logopedia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób z zaburzeniami mowy oraz komunikacji o podłożu psychologicznym. 


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku:

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy, zarówno indywidualnej jak i grupowej, poprzez znoszenie barier psychologicznych, które są podstawowym podłożem zaburzeń mowy i komunikacji. Ponadto absolwenci studiów będą prawidłowo stosować terapię logopedyczną we wskazanych zaburzeniach, a dodatkowo wzmacniać jej efekty oraz stabilizować osiągnięte zmiany poprzez jej odpowiednie zastosowanie. Dodatkowo słuchacz pozna różnorodne metody wsparcia osób z najbliższego otoczenia pacjentów. 


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do: terapeutów i logopedów, którzy planują rozszerzenie swojej działalności w zakresie pomocy psychologicznej oraz osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które na co dzień pracują z pacjentami z utrudnioną komunikacją interpersonalną.