Analityk kredytowy


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
165 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Analityk kredytowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku analityka kredytowego oraz informacji z zakresu obecnych tendencji na rynku finansowym. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu aktualnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zasad analizy finansowej oraz technicznej, polityki kredytowej oraz sprawozdawczości finansowej. Absolwent studiów podyplomowych na wskazanym kierunku zostanie zapoznany z procedurami związanymi z zabezpieczeniami podczas udzielania kredytów oraz nabędzie umiejętności sporządzania analiz finansowych weryfikowanych podmiotów. Studia umożliwiają nabycie kompetencji rozróżniania mechanizmów występujących na rynku finansowym oraz podejmowania samodzielnych i skutecznych działań. 


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do: absolwentów kierunków ekonomicznych, pracowników banków i innych osób planujących podjąć pracę jako analityk kredytowy.