Specjalista ds. Kadr i Płac


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
169 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Specjalista ds. Kadr i Płac


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do piastowania stanowiska specjalisty zajmującego się prowadzeniem dokumentacji oraz wszelkich działań w zakresie kadr i płac.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Program wskazanego kierunku skupiony jest na przekazaniu aktualnej wiedzy z zakresu kodeksowych i niekodeksowych form zatrudnienia, obowiązków i praw pracodawcy, jak i pracownika, procedur związanych z zatrudnieniem, naliczaniem wynagrodzeń oraz obciążeń publicznoprawnych. Dodatkowo słuchacze zostaną zapoznani z aktualnymi regulacjami dotyczącymi zawierania oraz rozwiązywania umów, prowadzenia dokumentacji i sporządzania sprawozdań, a także naliczania wynagrodzeń. Absolwenci nabędą również umiejętności interpersonalne niezbędne do podejmowania stanowiska specjalisty ds. kadr i płac.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do osób zainteresowanych lub planujących zatrudnienie w biurach rachunkowych bądź w instytucjach, które wymagają zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i płacowe.