Samodzielny księgowy


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
151 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Samodzielny księgowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. 


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku:

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy i świadczenia kompleksowych, profesjonalnych usług niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w obszarze księgowości. Program kierunku skoncentrowany jest na aspektach zarówno prawnych związanych z prawem gospodarczym, ubezpieczeń społecznych oraz ustawą o rachunkowości, jak i z zagadnieniami związanymi z bilansem firmy, analizą zysków i strat, sprawozdaniami oraz rozliczeniami okresowymi. Absolwent przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w działach finansów i rachunkowości i posiada kompetencje pozwalające na realizację zadań na rzecz instytucji lub firmy.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do: kandydatów na samodzielnych księgowych, analityków finansowych, specjalistów do spraw finansów, członków zarządów i członków rad nadzorczych w spółkach, a także dla księgowych legitymujących się wykształceniem wyższym, którzy chcą się ubiegać o stanowisko głównego księgowego.