Główny księgowy

Cena: 399 zł (czesne)

Dziś 14% taniej - 460 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 190 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Główny księgowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy głównego księgowego. Student zdobędzie umiejętności z zakresu rozwiązań ewidencji księgowej oraz podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych, a także innych raportów funkcjonujących w pracy głównego księgowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, wybranych zagadnień prawa oraz ubezpieczeń społecznych. Absolwent zostanie przygotowany do planowania, kontrolowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, analiz ekonomicznych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Ponadto będzie potrafił kierować zespołem księgowych w podmiocie gospodarczym o różnorodnym charakterze działalności. Studia przygotowują do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w pionach finansowo-księgowych oraz posiadające podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do osób, które pragną podjąć zatrudnienie w charakterze głównego księgowego, bądź planujących prowadzić własne biuro rachunkowe oraz do pracowników sektora finansów publicznych, legitymujących się wykształceniem wyższym.

Pobierz program kierunku