Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
161 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami

Rodzaj studiów: podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów na wskazanym kierunku jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowanie absolwentów do planowania procesu terapeutycznego i wychowawczego pozwalającego na ukierunkowane działanie w stosunku do osoby z trudnościami. 


Czas trwania: 3 semestry 


Opis kierunku:

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży i różnorodnych zaburzeń z nim związanych. Program kierunku obejmuje charakterystykę specyficznych trudności w uczeniu się takich jak: dysleksja, czy dysgrafia oraz porusza wybrane aspekty trudności rozwoju. Podczas zajęć słuchacz pozna kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój osoby z trudnościami. Absolwent kierunku zostanie zapoznany również z metodami pracy z poszczególnymi grupami dzieci w wieku szkolnym oraz zgłębi techniki komunikacji z dziećmi i młodzieżą. 


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do: psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli) i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z trudnościami.