Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
230 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje zarówno w zakresie psychologii pracy oraz zarządzania personelem, jak również optymalizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi, a także podnoszenia efektywności pracowników czy skutecznego rozwiązywania konfliktów.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania personelem. 

Program kształcenia obejmuje praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, motywowaniem oraz zwiększaniem efektywności pracowników. Absolwent studiów zostanie przygotowany do umiejętnego rozwiązywania konfliktów między pracownikami, zostanie zapoznany ze sposobami diagnozowania problemów oraz pozna różnorodne metody planowania procesu rekrutacji i selekcji pracowników. 


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższychw tym w szczególności do: osób na stanowiskach kierowniczych, menedżerów, coachów, pracowników działu HR, sprzedaży, marketingu, specjalistów od reklamy, pasjonatów psychologii.