Psychologia rozwojowa i zdrowia


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
227 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia rozwojowa i zdrowia


Rodzaj studiów: podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii zdrowia, pozwalającej na umiejętne jej wykorzystanie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają rozwinięcie umiejętności interpersonalnych pozwalających na podejmowanie skutecznych działań w różnych strefach życia. Absolwent kierunku dzięki nabytym kompetencjom będzie przygotowany do efektywnego zarządzania pracą i czasem własnym, jak również zostanie zapoznany z aspektami takimi jak Meaningfulness i wellbeing w miejscu zatrudnienia. Program kierunku obejmuje również specjalistyczną wiedzę dotyczącą zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych i innych osób oraz zarządzania zmianą.


Adresaci:

Studia na wskazanym kierunku adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, a w szczególności do: pracowników działów HR, osób na stanowiskach kierowniczych, psychologów, nauczycieli, prawników, ekonomistów, przedstawicieli handlowych, osób zajmujących się relacjami B2B oraz innych osób, które są odpowiedzialne za komunikację i chciałaby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności.