Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
152 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zdobycie aktualnej oraz specjalistycznej wiedzy z obszaru efektywnego wykorzystania psychologii klinicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wieku rozwojowego. 


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku: 

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zapoznanie się kompleksowo z diagnostyką, terapią i profilaktyką zaburzeń psychicznych zachowania. Program kierunku obejmuje zagadnienia zarówno związane z zaburzeniami emocji oraz zachowania, jak i zagrożeniami behawioralnymi we wczesnych etapach rozwoju. Absolwent kierunku zdobędzie niezbędne umiejętności pozwalające na skuteczne podejmowanie efektywnych działań w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami klinicznymi.


Adresaci:

Studia na wskazanym kierunku adresowane są przede wszystkim do osób posiadających tytuł magistra z zakresu psychologii, jak również do wszystkich osób, które chciałyby rozwinąć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.