Metodyka nauczania


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
165 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Metodyka nauczania 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji z zakresu metod wykorzystywanych w procesie nauczania oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania w zależności od różnorodnych czynników.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają poznanie nowoczesnych metod pracy nauczyciela z uczniami oraz sposobów przygotowywania zróżnicowanych materiałów na potrzeby nauczania. Uczestnik studiów pozna różnorodne techniki motywowania i angażowania ucznia, a także nabędzie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Absolwent studiów potrafi określać cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dobierać metody w zależności od m.in.: wieku uczniów, środków oraz treści nauczania. 


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, tym w szczególności do: nauczycieli zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności w zakresie pracy z uczniami.