Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Cena: 580 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 229 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera

   

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych, edukacyjnych, a także wspomagających w stosunku do dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, integracyjnego oraz w środowisku rodzinnym. 


Czas trwania: 3 semestry (w tym 180 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje: 

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera mają charakter kwalifikacyjny. Nadają uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w obszarze edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu pedagogiki specjalnej.


Adresaci:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne; nauczycieli zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnego, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów i pedagogów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu pracy z osobami dotkniętymi autyzmem i zespołem Aspergera oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku