Bajkoterapia

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 178 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Bajkoterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie umiejętności zastosowania bajkoterapii w rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej i wychowawczej.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek ten przybliża teorię oraz praktykę zastosowania baśni i bajek w działalności dydaktycznej i pedagogicznej. Absolwenci kierunku potrafią wykorzystać teksty literackie bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych oraz relaksacyjnych.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawców, opiekunów świetlic, bibliotekarzy, rodziców) oraz dla wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Pobierz program kierunku