Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 154 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością windykacyjną; doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Treści programowe kierunku obejmują wszystkie aspekty windykacji należności (począwszy od postępowania rozpoznawczego, egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego po windykację pozasądową, tj. mediacje, arbitraż czy negocjacje) oraz egzekucji sądowej (w tym m.in. obowiązujących procedur postępowania egzekucyjnego i ich przebiegu).

Słuchacze nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności:

- pozwalające na skuteczne prowadzenie windykacji w tym m.in. strategię działania firmy windykacyjnej, poszukiwanie majątku dłużnika, negocjacje windykacyjne, modele zachowań dłużników, zasady rekrutacji pracowników do działów windykacyjnych, system wynagradzania pracowników zajmujących się windykacją, korespondencję windykacyjną;

- z zakresu egzekucji sądowej w różnych jej aspektach, tj.: prawnoprocesowym, ustrojowym, podatkowym cywilnoprawnym i karnym.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób chcących uzyskać umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko ujętej egzekucji sądowej;

- osób, które zarządzają przedsiębiorstwami windykacyjnymi;

- pracowników przedsiębiorstw windykacyjnych;

- adwokatów i aplikantów adwokackich;

- radców prawnych i aplikantów radcowskich;

- doradców prawnych i restrukturyzacyjnych;

- pracowników banków;

- pracowników oddziałów windykacyjnych przedsiębiorstw.


Zatrudnienie:

Studia poprzez swą konstrukcję doskonale przygotowują osoby zamierzające pracować lub pracujące w kancelariach komorniczych a także osoby zajmujące się dochodzeniem należności w przedsiębiorstwach (niezależnie od rodzaju zaangażowanego kapitału), bankach, organach administracji publicznej, tak państwowej jak samorządowej.